Vytvoriť faktúru

Autoservis Malacky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Autoservis Malacky
IČO 00643211
DIČ 2020356910
IČ DPH SK2020356910
Dátum vzniku 11 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Autoservis Malacky
Brnenská 2
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 624 €
Zisk 14 761 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905319933
Mobile phone(s) 0905319933
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 244,995
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,164
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,164
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 45,729
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 178,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,284
4. Zvieratá (124) - /195/ 830
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,454
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 152,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,801
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 138,682
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,110
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 62
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,048
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 839
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,995
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,574
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 330,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 330,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,497
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,497
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -296,684
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -296,684
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,761
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,021
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 195,021
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,846
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,047
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,128
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 400
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 400
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 86,291
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 86,624
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 86,291
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 333
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,452
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,175
D. Služby (účtová skupina 51) 32,682
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,084
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,368
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,368
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,172
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,434
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 723
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 723
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -721
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,451
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,690
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,690
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,761
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.01.2016