Vytvoriť faktúru

PRESTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESTO
IČO 00643246
DIČ 2020294265
IČ DPH SK2020294265
Dátum vzniku 31 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESTO
Dlhé diely I/17a
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 451 €
Zisk 3 501 €
Kontaktné informácie
Email presto@presto.sk
Phone(s) 0253631535, 0255574221, 0265412544, 0265412545
Fax(es) 0265412544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 72,423
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,307
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,396
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 43,396
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,336
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,232
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,232
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 104
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,575
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,159
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 72,423
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,164
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,354
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 5,354
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 498
2. Ostatné fondy (427, 42X) 498
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,895
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,259
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,716
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,716
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,543
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,735
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,734
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,156
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,164
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 235,429
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 235,451
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 234,052
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,377
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 229,306
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 151,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,914
D. Služby (účtová skupina 51) 29,765
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,450
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,061
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,308
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,081
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 253
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 302
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 302
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,301
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,430
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,657
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,657
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,655
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,490
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 989
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 989
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643246 DIČ: 2020294265 IČ DPH: SK2020294265
 • Sídlo: PRESTO, Dlhé diely I/17a, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava 17.07.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudmila Gregušová 18 257 € (91.7%) Dlhé diely I/17a Bratislava
  Ing. Jozef Greguš 1 660 € (8.3%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.03.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Greguš Jamnického 2 Bratislava Skončenie funkcie: 10.12.2002
   02.03.1999Nové sidlo:
   Dlhé diely I/17a Bratislava 841 05
   01.03.1999Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   17.07.1995Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   organizačné poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudmila Gregušová Dlhé diely I/17a Bratislava
   Ing. Jozef Greguš Jamnického 2 Bratislava Skončenie funkcie: 10.12.2002
   16.07.1995Zrušené sidlo:
   Na Hrádzi 44 Bratislava - mestská časť Čunovo
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou obchodných činností, ktorých realizáciu si vyhradzuje štát ČSFR.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Gregušová Homolova 21 Bratislava
   Ing. Peter Mago Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Marcela Žáková Zetkinovej 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1991Nové obchodné meno:
   PRESTO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Hrádzi 44 Bratislava - mestská časť Čunovo
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
   Obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou obchodných činností, ktorých realizáciu si vyhradzuje štát ČSFR.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Greguš Dlhé diely I/17a Bratislava
   Ing. Ľudmila Gregušová Homolova 21 Bratislava
   Ing. Peter Mago Zetkinovej 32 Bratislava
   Ing. Marcela Žáková Zetkinovej 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia