Vytvoriť faktúru

ALPE ADRIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALPE ADRIA
IČO 00643335
DIČ 2020297158
Dátum vzniku 05 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPE ADRIA
Panenská 24
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 792 €
Zisk 898 €
Kontaktné informácie
Email alpe.adria@stonline.sk
Phone(s) 0903265576
Mobile phone(s) 0903265576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,091
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,091
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,390
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,390
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,390
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 701
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,091
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,656
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 81,643
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -107,168
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,826
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -129,994
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 898
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,747
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 87
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 87
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,660
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,823
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,792
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,792
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 187
D. Služby (účtová skupina 51) 505
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,100
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -692
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 722
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 722
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -722
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 898
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643335 DIČ: 2020297158
 • Sídlo: ALPE ADRIA, Panenská 24, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10 04.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  G.P.U. Buchprüfungs-Beratungs-und Treuhandgesellschaft m.b.H. 13 280 € (100%) Fieberbrunn 6391 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 04.09.1996
   15.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10
   26.04.2000Nové obchodné meno:
   ALPE ADRIA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   G.P.U. Buchprüfungs-Beratungs-und Treuhandgesellschaft m.b.H. Dorfstrasse 12 Fieberbrunn 6391 Rakúska republika
   25.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ALPE ADRIA, daňovo-poradenská spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Alpe - Adria Wirtschaftstreuhand G.m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   04.09.1996Noví spoločníci:
   Alpe - Adria Wirtschaftstreuhand G.m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kolková Rytierska 7 Bratislava 841 10
   03.09.1996Zrušeny spoločníci:
   BLG Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dáša Líšková 448 Opatovce nad Nitrou 972 02
   17.11.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dáša Líšková 448 Opatovce nad Nitrou 972 02
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Červinková Furdekova 19 Bratislava
   21.07.1993Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   semináre, prednášky v oblasti ekonomiky
   vedenie účtovnej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Silvia Červinková Furdekova 19 Bratislava
   20.07.1993Zrušené sidlo:
   Kl. Zetkinovej 19 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v daňových veciach
   konzultácie k vedeniu účtovných kníh, vedenie účtovných kníh fyzickým a právnickým osobám
   auditorská činnosť
   riešenie komplexných finančno-právnych otázok fyzickým a právnickým osobám
   prednášková činnosť k vyššie uvedeným bodom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1991Nové obchodné meno:
   ALPE ADRIA, daňovo-poradenská spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kl. Zetkinovej 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v daňových veciach
   konzultácie k vedeniu účtovných kníh, vedenie účtovných kníh fyzickým a právnickým osobám
   auditorská činnosť
   riešenie komplexných finančno-právnych otázok fyzickým a právnickým osobám
   prednášková činnosť k vyššie uvedeným bodom
   Noví spoločníci:
   BLG Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Jakominiplatz 23 Graz 8010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia