Vytvoriť faktúru

TEAM T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEAM T
IČO 00643351
DIČ 2020290756
IČ DPH SK2020290756
Dátum vzniku 10 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEAM T
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 025 €
Zisk 9 815 €
Kontaktné informácie
Email teamt@ba.psg.sk
Phone(s) 0265440426
Fax(es) 0265440428
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,750
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,750
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,631
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 886
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,114
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,584
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,381
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -263,240
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 52,554
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -332,249
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,815
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 292,621
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 272,607
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,586
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,992
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,740
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,854
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,328
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,025
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 933
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,453
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,639
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,068
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 933
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,930
C. Služby (účtová skupina 51) 15,221
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,000
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -357
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,957
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,302
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,182
M. Nákladové úroky (562) 2,032
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,182
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,775
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,815
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016