Vytvoriť faktúru

M.H.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.H.T.
IČO 00643378
DIČ 2020802069
Dátum vzniku 13 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.H.T.
Gercenova 7
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -6 072 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 129
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 129
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -451
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,312
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,312
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 531
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -222
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,072
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 580
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 580
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,520
C. Služby (účtová skupina 51) 5,520
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,520
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,520
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,592
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,072
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4175812.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643378 DIČ: 2020802069
 • Sídlo: M.H.T., Gercenova 7, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava 18.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Unicommerz GmbH 13 280 € (100%) München Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.1998Noví spoločníci:
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   06.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   18.08.1997Noví spoločníci:
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava
   17.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Liptona VD Bystrická cesta 65 Ružomberok 034 00
   Rozvoj VD Šmeralova 5 Trnava 917 36
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava
   30.11.1992Nové predmety činnosti:
   marketing, sprostredkovanie obchodu, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Tomeš Gercenova 7 Bratislava
   29.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Marketingová, sprostredkovacia, poradenská konzultačná, expertízna, školitelská a servisná činnosť v oblasti ťažkého, chemického, hutného, spotrebného priemyslu, kancelárskej, informačnej, automatizačnej, spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky.
   2/ Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 7.2.1991, č. j. 13/1122/133/91.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní náležitostí menom organizácie a na účet čs. osôb.
   Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR z 4.5.1990 ktorým sa stanovil vývoz a dovoz vecí a ďalšie činnosti k ich vykonávaniu ku ktorým sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnnosti organizácie.
   Kúpa tovarov a ich priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka, vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie týchto činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   M.H.T. spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Marketingová, sprostredkovacia, poradenská konzultačná, expertízna, školitelská a servisná činnosť v oblasti ťažkého, chemického, hutného, spotrebného priemyslu, kancelárskej, informačnej, automatizačnej, spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky.
   2/ Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 7.2.1991, č. j. 13/1122/133/91.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní náležitostí menom organizácie a na účet čs. osôb.
   Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR z 4.5.1990 ktorým sa stanovil vývoz a dovoz vecí a ďalšie činnosti k ich vykonávaniu ku ktorým sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnnosti organizácie.
   Kúpa tovarov a ich priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Vývoz vecí z produkcie a majetku organizácie s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám území ČSFR a v zahraničí formou výskumu, vývoja a výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka, vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie týchto činnosti.
   Noví spoločníci:
   Liptona VD Bystrická cesta 65 Ružomberok 034 00
   Rozvoj VD Šmeralova 5 Trnava 917 36
   Unicommerz GmbH KurzhuberstraBe 2 München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia