Vytvoriť faktúru

CDS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CDS
IČO 00643637
DIČ 2020315946
IČ DPH SK2020315946
Dátum vzniku 11 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 395 €
Zisk 1 706 €
Kontaktné informácie
Email cdsba@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.cds.sk
Mobile phone(s) +421903725549
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 112,697
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,329
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,329
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,329
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,853
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 79,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,823
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,823
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,030
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,289
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 741
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 515
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 515
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 112,697
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -198,290
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,002
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,002
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 121,062
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -328,760
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 171,033
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -499,793
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,078
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,562
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 248,753
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,665
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,665
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 40,162
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 101,846
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,484
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,117
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,117
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,646
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,909
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 25,909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,395
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 53,395
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 313
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,082
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,553
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,340
D. Služby (účtová skupina 51) 5,547
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,289
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,344
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,906
4. Sociálne náklady (527, 528) 39
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,842
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,508
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 30
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 30
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,786
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643637 DIČ: 2020315946 IČ DPH: SK2020315946
 • Sídlo: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Kylián 2 334 € (33.3%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 2 334 € (33.3%) Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
  Ing. Ivan Kubáň 2 334 € (33.3%) Vážska 11 Piešťany 921 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Vážska 11 Piešťany 921 01
   11.07.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   05.02.1999Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák I. Krasku 2214/13 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 55 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   28.05.1996Zrušené obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   23.03.1993Nové obchodné meno:
   CDS - čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   22.03.1993Zrušené obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nové obchodné meno:
   CDS-čistenie dodávateľským spôsobom, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   služby práčovnícke a čistiarenské vrátane úpravy odevov a textílií
   poskytovanie prác a služieb menšieho a stredného rozsahu v súvislosti s poskytovanými službami.
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných i nehnuteľných vecí a servis s tým spojený
   stravovacie a reštauračné služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kubáň Červenej armády 11 Bratislava 811 09
   Ing. Tomáš Kylián Schiffelova 38 Bratislava 821 09
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   Ing. Ivan Sirák Gottwaldova 1688/10 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia