Vytvoriť faktúru

CDS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CDS
IČO 00643637
DIČ 2020315946
IČ DPH SK2020315946
Dátum vzniku 11 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDS
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 655 495 €
Zisk 73 200 €
Kontaktné informácie
Email cdsba@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.cds.sk
Mobile phone(s) +421903725549
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 128,532
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,451
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,451
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,451
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,081
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,202
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,163
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,163
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 39
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,879
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,465
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,532
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -125,091
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,002
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,002
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 121,061
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -327,054
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 172,739
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -499,793
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 253,623
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 332
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 332
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 225,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,488
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,488
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,961
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,566
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,671
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,156
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,298
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,307
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,307
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,844
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 581,772
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 655,495
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,564
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 580,208
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,473
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 559,483
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,179
D. Služby (účtová skupina 51) 73,011
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 418,230
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 321,323
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 96,202
4. Sociálne náklady (527, 528) 705
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,679
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,901
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,901
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,483
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,012
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 453,582
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,073
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 819
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 819
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 254
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,073
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 94,939
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,739
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,739
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,200
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
 • IČO:00643637 DIČ: 2020315946 IČ DPH: SK2020315946
 • Sídlo: CDS, Trenčianska 53, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 11.02.1991
  Ing. Milan Meliš Trenčín 911 01 11.02.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Kylián 3 501 € (50%) Úprkova 35 Bratislava 811 04
  Ing. Milan Meliš 3 501 € (50%) Trenčín 911 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2008Nové predmety činnosti:
   úprava, údržba a výsadba zelene na voľných a parkových plochách - záhradnícke práce
   12.07.2005Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinfekcie
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 11.02.1991
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.02.1991
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kylián Úprkova 35 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Meliš Soblahovská 43/39 Trenčín 911 01
   29.05.1996Nové obchodné meno:
   CDS, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   sprostredkovanie, kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   služby práčovnícke a čistiarenské
   stravovacie a reštauračné služby
   23.03.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným