Vytvoriť faktúru

ASSISTA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASSISTA Slovakia
IČO 00643661
DIČ 2020292681
IČ DPH SK2020292681
Dátum vzniku 04 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASSISTA Slovakia
Tajovského 7
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 636 818 €
Zisk 92 218 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,258,094
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 565,560
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 565,560
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 315,343
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 170,894
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 79,323
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 689,628
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 672,332
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 657,487
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 657,487
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 14,027
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 818
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,296
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,296
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,906
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,906
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,258,094
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 526,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 427,464
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 427,464
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,218
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 731,109
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 67,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 657,839
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 627,408
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 627,408
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,420
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,911
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,770
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 636,818
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 577,887
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,850
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,664
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 512,146
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 405,279
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,324
D. Služby (účtová skupina 51) 91,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 105,171
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 75,697
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,943
4. Sociálne náklady (527, 528) 531
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,291
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,125
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,125
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -154,459
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,853
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 124,672
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,609
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 945
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 945
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,664
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,592
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,080
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,862
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,862
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643661 DIČ: 2020292681 IČ DPH: SK2020292681
 • Sídlo: ASSISTA Slovakia, Tajovského 7, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Februára 1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michael Weidenauer 1 328 € (20%) Bisamberg 2102 Rakúska republika
  Lindeck - Pozza GmbH 5 311 € (80%) Wien 1190 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Tajovského 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza dlhodobý pobyt na území SR : Tajovského 7 Bratislava 811 04
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza Rudolf - Kassner - Gasse 32 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 43 Bratislava
   05.08.2006Noví spoločníci:
   Michael Weidenauer Zöchgasse 20/3 Bisamberg 2102 Rakúska republika
   Lindeck - Pozza GmbH Dőblinger Hauptstraße 95 Wien 1190 Rakúska republika
   04.08.2006Zrušeny spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   11.03.2004Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Bratislava 811 05
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   16.01.2004Nové obchodné meno:
   ASSISTA Slovakia, s.r.o.
   15.01.2004Zrušené obchodné meno:
   LB Technology, spol.s.r.o.
   16.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Lindeck - Pozza Rudolf - Kassner - Gasse 32 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hlaváčikova 43 Bratislava
   15.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   21.01.1997Nové sidlo:
   Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   20.01.1997Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   24.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Grznárik Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   23.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom, zdravotnícko-technického zariadenia, - elektrotechnického meracieho zariadenia - softwaru, - reagencií a materiálov pre zdravotnícke laboratóriá (chemikálie slúžiace na chemické analýzy) , profesionálnych zariadení pre výrobu filmov a videoprodukcie, filmov a filmových materiálov
   . Výrobná činnosť: vlastná výroba hardwaru, kompletácia, zabezpečenie servisu a to včítane softwa ru, ktorý firma bude hotový dovážať
   Sprostredkovateľská činnosť: sprostredkovateľská činnosť v oblasti vyššie uvedených aktivít spoločnosti,ako aj vykonávanie činnosti mimo sféry týchto aktivít, podielanie sa na zakladaní, kúpe, podnikaní iných firiem
   FMZO Praha povolilo rozhodnutím zo dňa 17.12.1990 pod č.j. 13/1590/To/90, reg.č. 108005465 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu: a) sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb b) vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaných pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v odseku a) rozsahu povolenia c) dovozy vecí pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. d)poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzkovanie konsignačného skladu e)prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Erich Lindeck-Pozza - obchodný vedúci Rudolf Kassnergasse 32 Wien Rakúska republika
   04.02.1991Nové obchodné meno:
   LB Technology, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť: predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom, zdravotnícko-technického zariadenia, - elektrotechnického meracieho zariadenia - softwaru, - reagencií a materiálov pre zdravotnícke laboratóriá (chemikálie slúžiace na chemické analýzy) , profesionálnych zariadení pre výrobu filmov a videoprodukcie, filmov a filmových materiálov
   . Výrobná činnosť: vlastná výroba hardwaru, kompletácia, zabezpečenie servisu a to včítane softwa ru, ktorý firma bude hotový dovážať
   Sprostredkovateľská činnosť: sprostredkovateľská činnosť v oblasti vyššie uvedených aktivít spoločnosti,ako aj vykonávanie činnosti mimo sféry týchto aktivít, podielanie sa na zakladaní, kúpe, podnikaní iných firiem
   FMZO Praha povolilo rozhodnutím zo dňa 17.12.1990 pod č.j. 13/1590/To/90, reg.č. 108005465 zahraničnoobchodnú činnosť v tomto rozsahu: a) sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb b) vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. uskutočňovaných pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v odseku a) rozsahu povolenia c) dovozy vecí pre zabezpečovanie hospodárskej činnosti organizácie s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. d)poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a zahraničí formou: technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzkovanie konsignačného skladu e)prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
   Noví spoločníci:
   LB Elektronics, Ges.m.b.H. Doblinger Hauptstrasse 95 Wien 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Erich Lindeck-Pozza - obchodný vedúci Rudolf Kassnergasse 32 Wien Rakúska republika