Vytvoriť faktúru

DIO OPTICA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIO OPTICA
IČO 00643696
DIČ 2020327859
IČ DPH SK2020327859
Dátum vzniku 11 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIO OPTICA
Borekova 4
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 109 225 €
Zisk -1 674 €
Kontaktné informácie
Email diooptica@gmail.com
Webová stránka http://www.dio-optica.sk
Phone(s) +421245258877
Mobile phone(s) +421903252253
Fax(es) 0245258877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 470,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 411,878
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 411,878
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,732
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 347,404
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 742
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,826
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,890
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,890
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,216
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,216
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,720
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,720
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 385
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 385
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 470,089
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -175,005
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -184,991
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -184,991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,674
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,892
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 193
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 193
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 632,215
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,135
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,135
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 598,638
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 125
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,205
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,484
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,202
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,202
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 108,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 109,225
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,942
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,576
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 323
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,469
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,010
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,101
D. Služby (účtová skupina 51) 15,983
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,129
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,306
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,020
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,185
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,185
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -244
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,424
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,430
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 430
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643696 DIČ: 2020327859 IČ DPH: SK2020327859
 • Sídlo: DIO OPTICA, Borekova 4, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 18.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Katarína Kapinajová 10 000 € (100%) Vrakuňská 10971/4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   18.12.2012Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamné a marketingové služby
   masérske služby
   22.06.2010Noví spoločníci:
   Katarína Kapinajová Telocvičná 46 Bratislava 821 05
   Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava Vznik funkcie: 18.06.2010
   21.06.2010Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava
   09.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   27.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Katarína Kapinajová Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 25.05.2009
   23.11.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   12.05.2000Noví spoločníci:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava 821 06
   11.05.2000Zrušeny spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   07.02.2000Noví spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   06.02.2000Zrušeny spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   18.12.1998Noví spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   23.09.1997Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Miroslav Kapinaj Vrakuňská 10971/4 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Kapinaj Telocvičná 46 Bratislava
   18.12.1995Noví spoločníci:
   GEAN, spol. s r.o. Varenschut 3 Helmond Holandsko
   17.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   23.05.1994Nové sidlo:
   Borekova 4 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   22.05.1994Zrušené sidlo:
   Suľovská 34 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť
   Obchodná činnosť
   23.09.1992Noví spoločníci:
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Miroslav Kapinaj Telocvičná 46 Bratislava
   22.09.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičova 62 Bratislava 821 09
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.03.1991Nové obchodné meno:
   DIO OPTICA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Suľovská 34 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť
   Obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Lattacher Miletičova 62 Bratislava 821 09
   Gerardus Johannus Spitzen Beekstraat 22e Nuenen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia