Vytvoriť faktúru

Alexandra Silva - Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Alexandra Silva - Bratislava
IČO 00643726
DIČ 2020297114
Dátum vzniku 01 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Alexandra Silva - Bratislava
Špitálska 9
81101
Bratislava
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252968651
Mobile phone(s) 0905404911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643726 DIČ: 2020297114
 • Sídlo: Alexandra Silva - Bratislava, Špitálska 9, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Claudia Veith Titlgasse 18 Wien 1130 Rakúsko 08.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Claudia Veith 13 280 € (100%) Titlgasse 18 Wien 1130 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Claudia Veith Titlgasse 18 Wien 1130 Rakúsko Vznik funkcie: 08.12.2004
   15.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Günter Veith Titlgasse 18 Wien 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : V Záhradách 31 Bratislava
   29.09.2000Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   07.10.1999Noví spoločníci:
   Claudia Veith Titlgasse 18 Wien 1130 Rakúsko
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Günter Veith Titlgasse 18 Wien Rakúska republika
   29.11.1994Nové obchodné meno:
   Alexandra Silva - Bratislava, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   Noví spoločníci:
   Günter Veith Titlgasse 18 Wien Rakúska republika
   28.11.1994Zrušené obchodné meno:
   ALEXANDRA SILVA-DANIELIS,spol.s.r.o. /v slovenskom jazyku/ ALEXANDRA SILVA-DANIELIS, G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ ALEXANDRA SILVA-DANIELIS, Ltd /v anglickom jazyku/
   Zrušeny predmety činnosti:
   1.Obchodovanie s tovarom v oblastiach:
   textilné materiály a výrobkov z nich /hlavné zameranie/
   obuvnícke výrobky
   výrobky z koží a kožušín
   galantérny tovar, módne doplnky
   šperky a bižutéria
   kozmetické výrobky
   2.Čiastočná výrobná úprava odevov a odevných doplnkov.
   3.Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania.
   4.Marketing a akvizičná činnosť v oblasti predmetu podnikania, vedenie konsignačného skladu.
   5.Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 28.1.1991 č.j. 13/1120/133/91 registr. č. 108006849 bola povolená zahraničnoobchodná činnosť v tomto rozsahu:
   a/sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom organizácie na účet čs. osôb
   b/vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí ďalšie činnosti, ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia
   c/kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   d/dovoz veci s výnimkou vecí uvedených v nariadaní vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   e/poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   f/prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   g/obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obidve tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   h/vývoz vecí uvedených v prílohe č. l, ktoré je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Horáková Fedinová 1 Bratislava
   Günter Veith Titlgasse 18 Wien Rakúska republika
   11.12.1992Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Veith Titlgasse 18 Wien 1130 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : V Záhradách 31 Bratislava
   10.12.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   ALEXANDRA SILVA-DANIELIS,spol.s.r.o. /v slovenskom jazyku/ ALEXANDRA SILVA-DANIELIS, G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ ALEXANDRA SILVA-DANIELIS, Ltd /v anglickom jazyku/
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1.Obchodovanie s tovarom v oblastiach:
   textilné materiály a výrobkov z nich /hlavné zameranie/
   obuvnícke výrobky
   výrobky z koží a kožušín
   galantérny tovar, módne doplnky
   šperky a bižutéria
   kozmetické výrobky
   2.Čiastočná výrobná úprava odevov a odevných doplnkov.
   3.Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania.
   4.Marketing a akvizičná činnosť v oblasti predmetu podnikania, vedenie konsignačného skladu.
   5.Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 28.1.1991 č.j. 13/1120/133/91 registr. č. 108006849 bola povolená zahraničnoobchodná činnosť v tomto rozsahu:
   a/sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitosti menom organizácie na účet čs. osôb
   b/vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí ďalšie činnosti, ku ktorých prevádzaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia
   c/kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   d/dovoz veci s výnimkou vecí uvedených v nariadaní vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
   e/poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   f/prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   g/obstarávanie prepravy vecí /zásielok/ všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činností s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obidve tieto miesta sú mimo územia ČSFR
   h/vývoz vecí uvedených v prílohe č. l, ktoré je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Horáková Fedinová 1 Bratislava
   Günter Veith Titlgasse 18 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia