Vytvoriť faktúru

H A M A K - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H A M A K
IČO 00643742
DIČ 2020352499
IČ DPH SK2020352499
Dátum vzniku 04 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H A M A K
Roľnícka 116
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 488 072 €
Zisk 17 804 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248230111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 412,784
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 412,784
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60,829
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 60,829
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 342,075
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 341,482
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 341,482
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 593
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,880
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 82
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,798
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 412,784
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,695
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,987
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,987
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -53,444
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,444
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,804
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,479
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 427,479
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 423,255
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423,255
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,488,102
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,488,072
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,467,212
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,860
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,467,269
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,437
D. Služby (účtová skupina 51) 2,464,807
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 149
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,684
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015