Vytvoriť faktúru

SITEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SITEK
IČO 00643866
Dátum vzniku 04 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SITEK
Hraničná 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 347 €
Zisk -17 855 €
Kontaktné informácie
Email sibaterm@sibaterm.sk
Phone(s) 0253412595
Mobile phone(s) +421905652708, 0905652708
Fax(es) 0253412596, 0253635566
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,115
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,115
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,115
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,745
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,003
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 420
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,979
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -66,058
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 594
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,436
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,855
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,037
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,063
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 108,774
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,594
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,266
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,231
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,683
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,200
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 163,347
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 163,297
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 179,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,642
C. Služby (účtová skupina 51) 21,730
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 90,965
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 703
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,696
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,142
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,531
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,925
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 364
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 364
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -364
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,895
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,855
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016