Vytvoriť faktúru

EUROPLAKAT- INTERWERB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPLAKAT- INTERWERB
Stav Zrušená
IČO 00643939
DIČ 2020351652
IČ DPH SK2020351652
Dátum vzniku 21 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPLAKAT- INTERWERB
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 222 138 €
Zisk 72 379 €
Kontaktné informácie
Email ispa@ispa.sk
Webová stránka http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Phone(s) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 314,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,375
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,375
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,153
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 222
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312,350
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,058
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,058
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 292,089
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 287,825
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,825
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,264
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,203
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,138
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 77
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 77
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 136,925
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 136,925
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,585
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,585
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 71,784
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,784
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,379
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,129
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,759
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,759
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 730
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 730
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,640
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,640
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 222,138
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 221,118
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 550
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 470
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,225
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,414
D. Služby (účtová skupina 51) 116,144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,888
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,309
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,309
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 470
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,913
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,560
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,793
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,414
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,670
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,379
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
 • IČO:00643939 DIČ: 2020351652 IČ DPH: SK2020351652
 • Sídlo: EUROPLAKAT- INTERWERB, Kopčianska 92, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   EUROPLAKAT- INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   01.06.2005Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 851 01
   21.01.1991Nové obchodné meno:
   EUROPLAKAT- INTERWERB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným