Vytvoriť faktúru

Ravson - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ravson
IČO 00644021
DIČ 2020344051
IČ DPH SK2020344051
Dátum vzniku 04 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ravson
Družobná 65
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 320 741 €
Zisk 25 014 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245520304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 386,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 223,445
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 223,445
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 70,537
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,150
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 108,758
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,451
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,677
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,677
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,081
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,961
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,120
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,693
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,898
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73,795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,448
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 386,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,202
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,885
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,014
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,142
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 184
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 347,717
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84,886
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,886
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 227,506
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,143
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 789
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,393
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,241
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,316,293
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,320,741
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,307,173
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,448
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,278,480
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,152,530
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,686
D. Služby (účtová skupina 51) 77,312
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,241
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,210
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,079
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,952
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,996
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,453
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,453
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -5,738
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,261
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,765
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 514
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 509
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,736
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,093
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,093
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,643
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,039
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,025
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,025
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00644021 DIČ: 2020344051 IČ DPH: SK2020344051
 • Sídlo: Ravson, Družobná 65, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 04.03.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Behúň 6 639 € (100%) Družobná 65 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2011Nové sidlo:
   Družobná 65 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   29.04.2011Zrušené sidlo:
   72 Miloslavov 900 42
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň Družobná 65 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1991
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   26.01.2000Nové sidlo:
   72 Miloslavov 900 42
   25.01.2000Zrušené sidlo:
   Adámiho 15 Bratislava 841 05
   24.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   Ravson s.r.o.
   13.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Ravago, s.r.o.
   19.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   18.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   Ravago, s.r.o.
   27.02.1994Zrušené obchodné meno:
   D.B. Trading spol. s r.o.
   07.04.1993Nové sidlo:
   Adámiho 15 Bratislava 841 05
   06.04.1993Zrušené sidlo:
   Žalmanova 15 Bratislava 841 05
   18.06.1992Nové sidlo:
   Žalmanova 15 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám
   služby občanom a organizáciám, spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dušan Behúň ml. Žalmanova 15 Bratislava
   17.06.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   obchodné, sprostredkovateľské, obstarávateľské a iné služby pre organizácie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.1991Nové obchodné meno:
   D.B. Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
   obchodné, sprostredkovateľské, obstarávateľské a iné služby pre organizácie
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Dušan Behúň Žalmanova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia