Vytvoriť faktúru

LIONS & PARTNERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIONS & PARTNERS
IČO 00659215
DIČ 2020363510
IČ DPH SK2020363510
Dátum vzniku 29 Decembra 1988
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo LIONS & PARTNERS
Grösslingova 4
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 382 282 €
Zisk -23 147 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.lionspartners.sk
Phone(s) +421252962368
Fax(es) 0252962408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,263,855
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,333,820
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,333,820
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 748,358
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 524,047
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,328
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,087
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,472,375
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,768
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 34,768
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,961
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,877
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,877
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,423,646
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 928,057
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 495,589
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 457,660
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 440,666
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,354
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 13,640
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,263,855
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,169,816
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,510,456
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,510,456
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 229,034
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 229,034
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 73,034
2. Ostatné fondy (427, 42X) 73,034
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 380,439
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 407,746
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,307
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,147
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,033
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 84,953
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 80,049
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,049
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,473
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 894
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,519
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,018
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,516
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,006
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 382,282
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 382,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 381,966
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 316
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,199
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,586
D. Služby (účtová skupina 51) 179,487
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,839
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,537
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,974
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,909
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 107,578
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 107,578
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,800
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,917
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 138,893
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,369
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,369
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,369
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,788
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -3,641
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,151
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,792
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00659215 DIČ: 2020363510 IČ DPH: SK2020363510
 • Sídlo: LIONS & PARTNERS, Grösslingova 4, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Decembra 1988
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ela Štenclová predseda Björnsonova 5 Bratislava 811 05 01.11.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ela Štenclová - predseda Björnsonova 5 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.11.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tenczer - predseda Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2009
   30.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Tenczer - predseda Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2009
   29.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Margita Čulenová - člen Povraznícka 3048/13 Bratislava
   Ing. Ivan Janičina - predseda 99 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 16.06.2000
   Róbert Tenczer - člen Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2002
   20.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Róbert Tenczer - člen Špitálska 10 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.08.2002
   19.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Tenczer - člen Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2002
   20.08.2003Nové obchodné meno:
   LIONS & PARTNERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   19.08.2003Zrušené obchodné meno:
   EXRENT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Janičina - predseda 99 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 16.06.2000
   Róbert Tenczer - člen Dunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 22.08.2002
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Janičina 99 Miloslavov 900 42
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 1233/8 Bratislava Skončenie funkcie: 22.08.2002
   11.12.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak tieto slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
   prednášková činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   upratovacie, čistiace a tepovacie práce
   skladovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.10.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Margita Čulenová - člen Povraznícka 3048/13 Bratislava
   Ing. Ivan Janičina 99 Miloslavov 900 42
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 1233/8 Bratislava Skončenie funkcie: 22.08.2002
   12.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 8 Bratislava
   Andrea Véghová - člen Budatínska 69 Bratislava
   Zuzana Véghová - člen Nemesszegská 132/4 Dunajská Streda
   17.12.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   faktoring a forfaiting
   14.12.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Végh - predseda Mánesovo nám. 8 Bratislava
   Andrea Véghová - člen Budatínska 69 Bratislava
   Zuzana Véghová - člen Nemesszegská 132/4 Dunajská Streda
   13.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavara - predseda predstavenstva Karola Adlera 22 Bratislava 841 02
   Ing. Mikuláš Hajtáš - člen predstavenstva a riaditeľ spol Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava 827 61
   24.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavara - predseda predstavenstva Karola Adlera 22 Bratislava 841 02
   Ing. Mikuláš Hajtáš - člen predstavenstva a riaditeľ spol Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Dušan Krkoška - člen predstavenstva Jašíkova 8 Bratislava 827 61
   23.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bachníček Hečkova 16 Bratislava 831 05
   JUDr. Vladimír Pavlov Floriánska 6 Košice - mestská časť Barca 040 01
   Ing. Peter Podstrelenec Muškátová 22 Pezinok 902 01
   23.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bachníček Hečkova 16 Bratislava 831 05
   JUDr. Vladimír Pavlov Floriánska 6 Košice - mestská časť Barca 040 01
   Ing. Peter Podstrelenec Muškátová 22 Pezinok 902 01
   22.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hajtáš - predseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   05.01.1996Nové obchodné meno:
   EXRENT, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom iných strojov a prístrojov
   podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a investícií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Mikuláš Hajtáš - predseda Budatínska 37 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   04.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SST, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Igor Guspan - predseda Vojenská 9 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   15.03.1995Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov a služby spojené s poskytovaním prenájmu
   leasing motorových vozidiel a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alžbeta Gajdošíková - člen Staré Záhrady 26 Bratislava
   Ing. Igor Guspan - predseda Vojenská 9 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Jozef Masár - člen Líščie Nivy 10 Bratislava
   14.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
   nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
   zahraničnoobchodná činnosť
   sprostredkovanie auditorskej činnosti
   leasing hnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ferančík - člen Bakošova 38 Bratislava
   Ing. František Lenárd - predseda predstavenstva a riaditeľ Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Marián Vrabec - člen Dlhá 76 Nitra
   06.03.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Ferančík - člen Bakošova 38 Bratislava
   Ing. František Lenárd - predseda predstavenstva a riaditeľ Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Marián Vrabec - člen Dlhá 76 Nitra
   05.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bogyo - podpredseda Hostianska 9 Topoľčianky
   Ing. Martin Ciran Obrancov mieru 26 Poprad
   Ing. František Lenárd - člen a riaditeľ spoločnosti Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda predstavenstva Pod Poľom 12 Trenčín
   Ing. Ján Žuffa - predseda Rumančekova 36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ryška Hálkova 1 Havířov - Bludovice Česká republika
   Ing. Miroslav Srb Tupolevova 585 Praha 9 - Letňany Česká republika
   06.09.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 814 18
   Nové predmety činnosti:
   leasing hnuteľných vecí
   05.09.1993Zrušené sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   08.07.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Lenárd - člen a riaditeľ spoločnosti Hanulova 9 Bratislava
   07.07.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Lenard - poverený riadením akciovej spoločno Hanulova 9 Bratislava
   29.12.1988Nové obchodné meno:
   SST, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Červenej armády 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie sekretárskych, konferenčných a iných služieb, predovšetkým pre akcioná- rov, zastupovanie akcionárov a iných práv- nických osôb pri obchodných a iných rokova- niach podľa požiadaviek, predovšetkým v Bratislave, sprostredkovanie nákupu a pre- daja strojárskehospotrebného tovaru, vráta- ne jeho servisu
   nákup a predaj strojárskeho spotrebného to- varu, sprostredkovanie nákupu materiálu, strojov a zariadení, prenájom nebytových priestorov, predovšetkým akcionárom
   zahraničnoobchodná činnosť
   sprostredkovanie auditorskej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Bogyo - podpredseda Hostianska 9 Topoľčianky
   Ing. Martin Ciran Obrancov mieru 26 Poprad
   Ing. František Lenard - poverený riadením akciovej spoločno Hanulova 9 Bratislava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda predstavenstva Pod Poľom 12 Trenčín
   Ing. Ján Žuffa - predseda Rumančekova 36 Bratislava
   Ing. Ľubomír Ryška Hálkova 1 Havířov - Bludovice Česká republika
   Ing. Miroslav Srb Tupolevova 585 Praha 9 - Letňany Česká republika