Vytvoriť faktúru

Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
Stav V likvidácii
IČO 00677370
Dátum vzniku 01 Mája 1990
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00677370
 • Sídlo: Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   11.11.1993Zrušené obchodné meno:
   Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vlastimil Šváb Tehel-ná č. 25 Bratislava
   01.05.1990Nové obchodné meno:
   Podnik služieb výpočtovej techniky pre sta- vebníctvo, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblastiach projektovania, programového vybavenia a expertíz pre automatizované systémy riadenia, výpočtov na zariadeniach výpočtovej techniky pre vedecké, technické a iné účely, údržby a technického servisu zariadení výpočtovej techniky a ďalšie služby súvisiace s rozvojom a užívaním výpočtovej techniky. Prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým prestavebníctvo.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vlastimil Šváb Tehel-ná č. 25 Bratislava