Vytvoriť faktúru

DATAVICO. akciová čnoť - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DATAVICO. akciová čnoť
Stav Zrušená
IČO 00678295
Dátum vzniku 10 Mája 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DATAVICO. akciová čnoť
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00678295
 • Sídlo: DATAVICO. akciová čnoť, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.1996Zrušené obchodné meno:
   DATAVICO. akciová spoločnoť
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Babík - predseda Sklenárova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Chrappa - člen Závadska 6 Bratislava
   21.02.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   20.02.1995Zrušené sidlo:
   Vysoká 19 Bratislava
   22.07.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Babík - predseda Sklenárova 6 Bratislava
   21.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   I. Finálne dodávky vrátane komplexných služieb (poradenstvo, projekcia, software, školenia, inštalácia, záručný a pozáručný servis) v oblastiach:
   1. Informačných systémov na báze počítačov a počítačových sietí
   2. Telekomunikačných systémov - pobočkové ústredne
   3. Automatizácia kancelárskych prác - reprografia, mikrografia, kancelárska technika, telefaxy.
   II.Predaj v predajniach spoločnosti - kusové dodávky
   1. Osobné počítače, periférne zariadenia, programové produkty, príslušenstvo a spotrebný materiál
   2. Telefaxy, telefónne prístroje, spotrebný materiál
   3. Rozmnožovacie stroje a spotrebný materiál.
   III.Vývoj programátorských a servisných služieb a programových projektov.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 14.11.1990 č.j. 13/5308/ 133/90 reg.č. 108004275 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti - sprostredkovanie reklám
   4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb.
   5. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Babík - člen Schiffelova 6 Bratislava
   Ing. Mikuláš Károly - predseda Hrobákova 22 Bratislava
   05.06.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Babík - člen Schiffelova 6 Bratislava
   Ing. Stanislav Chrappa - člen Závadska 6 Bratislava
   Ing. Mikuláš Károly - predseda Hrobákova 22 Bratislava
   04.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Trinkowitz - riaditeľ Nám. Hraničiarov 13 Bratislava
   10.05.1990Nové obchodné meno:
   DATAVICO. akciová spoločnoť
   Nové sidlo:
   Vysoká 19 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   I. Finálne dodávky vrátane komplexných služieb (poradenstvo, projekcia, software, školenia, inštalácia, záručný a pozáručný servis) v oblastiach:
   1. Informačných systémov na báze počítačov a počítačových sietí
   2. Telekomunikačných systémov - pobočkové ústredne
   3. Automatizácia kancelárskych prác - reprografia, mikrografia, kancelárska technika, telefaxy.
   II.Predaj v predajniach spoločnosti - kusové dodávky
   1. Osobné počítače, periférne zariadenia, programové produkty, príslušenstvo a spotrebný materiál
   2. Telefaxy, telefónne prístroje, spotrebný materiál
   3. Rozmnožovacie stroje a spotrebný materiál.
   III.Vývoj programátorských a servisných služieb a programových projektov.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 14.11.1990 č.j. 13/5308/ 133/90 reg.č. 108004275 v tomto rozsahu:
   1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímania a poskytovania služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
   2. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - technickoporadenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovanie konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti - sprostredkovanie reklám
   4. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 Zb.
   5. Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   6. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Trinkowitz - riaditeľ Nám. Hraničiarov 13 Bratislava