Vytvoriť faktúru

Brown - Immo Slov, Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Brown - Immo Slov, Bratislava
IČO 00678554
DIČ 2020301371
IČ DPH SK2020301371
Dátum vzniku 25 Apríla 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Brown - Immo Slov, Bratislava
Laurinská 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 816 €
Zisk -47 342 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254433865
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,362,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,362,536
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,635
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,698
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 310
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,627
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,417,171
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 830,387
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 360,220
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 360,220
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 72,044
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 445,465
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -47,342
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 586,784
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 542,605
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,640
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,237
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,976
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,427
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 283,816
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 283,093
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 723
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 296,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,482
C. Služby (účtová skupina 51) 140,574
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,223
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 135,773
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,807
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,999
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,042
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 136,037
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 33,341
M. Nákladové úroky (562) 32,944
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 397
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -33,340
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -46,382
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -47,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00678554 DIČ: 2020301371 IČ DPH: SK2020301371
 • Sídlo: Brown - Immo Slov, Bratislava, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Adam Kanner člen Biberstrasse 22 Viedeň 2010 Rakúska republika 14.10.2003
  Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05 21.07.2000
  Dr. Karl Glatzel predseda Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika 12.05.1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing.arch. Adam Kanner - člen Biberstrasse 22 Viedeň 2010 Rakúska republika Vznik funkcie: 14.10.2003
   04.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava Vznik funkcie: 20.08.1998
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05 Vznik funkcie: 21.07.2000
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava Vznik funkcie: 20.08.1998
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.1992
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava
   Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   15.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Michal Kiraľvarga Cejkov 350 Cejkov 076 05
   14.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01
   12.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti investičnej výstavby
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ing. Vladimír Neuschl Komenského 3 Modra 900 01
   11.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Vladimír Neuschl - člen predstavenstva Záhradná 51 Veľké Kapušany
   27.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gabriel Gažo Koniarekova 5 Trnava
   26.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dipl. Ing. Róbert Jex - člen predstavenstva Lipského 4 Bratislava
   Renáta Varjuová - člen predstavenstva Seressa 10 Komárno
   01.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Róbert Jex - člen predstavenstva Lipského 4 Bratislava
   Dipl. Ing. Vladimír Neuschl - člen predstavenstva Záhradná 51 Veľké Kapušany
   Renáta Varjuová - člen predstavenstva Seressa 10 Komárno
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   30.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Strečanská Trieda SNP 42 Košice
   Mgr. Boris Strečanský - člen predstavenstva Ovručská 14 Bratislava
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika
   Adam Kanner - člen predstavenstva Weihburggasse 18-20 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   06.10.1993Nové obchodné meno:
   Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iba základných služieb s prenájmom spojených
   správa vlastného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Adriana Strečanská Trieda SNP 42 Košice
   Mgr. Boris Strečanský - člen predstavenstva Ovručská 14 Bratislava
   Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva Plankeng. 6/38 Wien 1010 Rakúska republika
   Adam Kanner - člen predstavenstva Weihburggasse 18-20 Wien 1010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Laurinská 3 Bratislava
   05.10.1993Zrušené obchodné meno:
   Sumichrast - Brown a.s., Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Fándlyho 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie investorských činností súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stavebných objektov, najmä občianskej vybavenosti
   výstavba zábavného komplexu (Disney land)
   propagácia vlastnej investorskej činnosti v zahraničí
   prevádzanie finančných, devízových, a kooperačných a komerčných operácií spojených s predmetom činnosti a podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kallay Fándlyho 12 Bratislava
   Ing Ivan Knoška Hrušovská 3/a Bratislava
   JUDr. Tibor Meier Tvaroškova 7 Bratislava
   Harry Brown - predseda Park Avenue SOUTH 461 New York USA
   Michal Sumichrast Takoma Park Maryland 209 12 USA
   25.04.1990Nové obchodné meno:
   Sumichrast - Brown a.s., Bratislava
   Nové sidlo:
   Fándlyho 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie investorských činností súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stavebných objektov, najmä občianskej vybavenosti
   výstavba zábavného komplexu (Disney land)
   propagácia vlastnej investorskej činnosti v zahraničí
   prevádzanie finančných, devízových, a kooperačných a komerčných operácií spojených s predmetom činnosti a podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Kallay Fándlyho 12 Bratislava
   Ing Ivan Knoška Hrušovská 3/a Bratislava
   JUDr. Tibor Meier Tvaroškova 7 Bratislava
   Harry Brown - predseda Park Avenue SOUTH 461 New York USA
   Michal Sumichrast Takoma Park Maryland 209 12 USA