Vytvoriť faktúru

ARTISAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTISAN
IČO 00679801
DIČ 2020831153
Dátum vzniku 08 Júna 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ARTISAN
Vajanského nábr. 15/c
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 200 €
Zisk -276 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,102
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,102
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,102
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -172,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -205,437
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -205,437
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -276
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 173,621
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 173,588
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 173,104
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,104
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,200
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,992
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,992
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4262820.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00679801 DIČ: 2020831153
 • Sídlo: ARTISAN, Vajanského nábr. 15/c, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júna 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriel Herczeg predseda Nám. SNP 17 Bratislava 08.06.1990
  Jozef Herczeg člen nám. SNP 17 Bratislava 22.05.1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Chlebiš nám. Hraničiarov 5 Bratislava
   22.05.1995Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Herczeg - člen nám. SNP 17 Bratislava
   21.05.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Lea Bátorová Februárového víťazstva 93 Bratislava
   27.06.1994Nové obchodné meno:
   ARTISAN, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajanského nábr. 15/c Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a ubytovacie služby
   obchod so starožitnosťami
   zmenárenská činnosť
   26.06.1994Zrušené obchodné meno:
   ARTISAN, ú.s.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj štýlového nábytku a bytových doplnkov
   galerijná činnosť spojené s predajom
   nákup a predaj starožitností
   aukčná činnosť
   nákup a predaj lesných plodov a drobného ovocia
   výroba a predaj vína
   ubytovacie a stravovacie služby
   práce umelecko-remeselné a práce výtvarnej povahy
   04.09.1990Nové predmety činnosti:
   ubytovacie a stravovacie služby
   práce umelecko-remeselné a práce výtvarnej povahy
   08.06.1990Nové obchodné meno:
   ARTISAN, ú.s.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj štýlového nábytku a bytových doplnkov
   galerijná činnosť spojené s predajom
   nákup a predaj starožitností
   aukčná činnosť
   nákup a predaj lesných plodov a drobného ovocia
   výroba a predaj vína
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriel Herczeg - predseda predstavenstva Nám. SNP 17 Bratislava
   Lea Bátorová Februárového víťazstva 93 Bratislava
   JUDr. Miroslav Chlebiš nám. Hraničiarov 5 Bratislava