Vytvoriť faktúru

ZENTAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZENTAX
IČO 00680010
DIČ 2020290899
IČ DPH SK2020290899
Dátum vzniku 29 Mája 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZENTAX
Cintorínska 26
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 887 €
Zisk -554 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 418,174
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 103,612
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 99,858
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,853
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,005
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,754
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,754
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 314,562
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 269,924
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 269,924
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 269,924
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,638
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 169
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,469
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,174
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -263,736
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -296,376
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -296,376
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -554
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,910
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 681,910
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 355,662
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355,662
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,257
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 288,991
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 887
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 887
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,399
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 1,108
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 284
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -512
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,115
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -42
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -554
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015