Vytvoriť faktúru

ATLAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATLAS
IČO 00680842
DIČ 2020312305
Dátum vzniku 18 Júna 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ATLAS
Okružná 3239
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 008 €
Zisk 8 938 €
Kontaktné informácie
Email atlas@atlas-arch.com
Phone(s) 0243292828
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,002
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,002
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,735
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 367
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,617
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,033
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,737
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,463
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 39,833
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 39,833
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 11,950
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,258
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,938
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,274
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,233
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,741
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 818
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,376
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 547
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,008
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,008
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,357
C. Služby (účtová skupina 51) 10,434
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,016
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,385
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 476
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,340
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,217
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 286
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 286
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -285
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,055
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,117
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,938
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016