Vytvoriť faktúru

HYDROUNION, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROUNION, štátny podnik
IČO 00681181
Dátum vzniku 01 Júla 1990
Právna forma Štátny podnik
Sídlo HYDROUNION, štátny podnik
Radlinského 37
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00681181
 • Sídlo: HYDROUNION, štátny podnik, Radlinského 37, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vincent Straka V záhradách 32 Bratislava 29.06.1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.1990Nové obchodné meno:
   HYDROUNION, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko-projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác, vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku najmä v oblasti vodného hospodárstva, ekológie, poľnohospodárstva, priemyselných odvetví, rekreačných a kúpeľných zariadení
   poskytovanie technickej pomoci, informač- ných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zapracovania obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlas- tnej výrobnej činnosti ako aj na zabezpe- čovanie strojno-technologických zariadení ich komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukciu a modernizáciu prevádzok a monitorovacie systémy
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Vincent Straka V záhradách 32 Bratislava