Vytvoriť faktúru

C.R.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.R.A.
IČO 00681954
DIČ 2020298027
IČ DPH SK2020298027
Dátum vzniku 19 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.R.A.
Matúšova 7769/33
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 187 947 €
Zisk 13 780 €
Kontaktné informácie
Email cra@cra.sk
Phone(s) 0244649331, 0244649332, 0244649333, 0264366556, 0252633484
Mobile phone(s) 0905263989, 0905649490
Fax(es) 0244649331
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 69,433
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 69,433
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 55,353
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 319,695
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 171,956
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,039
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,412
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 389,128
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 237,540
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,368
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 215,752
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,780
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,588
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,869
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 145,719
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,220
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,164
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,335
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,000
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,187,947
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,179,843
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,868
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 236
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,162,437
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 815,335
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,789
C. Služby (účtová skupina 51) 175,960
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 129,679
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,700
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,743
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 25,510
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 171,627
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 202
X. Výnosové úroky (662) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 199
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,968
N. Kurzové straty (563) 98
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,870
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,766
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,744
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,964
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,780
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016