Vytvoriť faktúru

ENVIROPLAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENVIROPLAST
IČO 00682055
DIČ 2020299534
IČ DPH SK2020299534
Dátum vzniku 14 Júna 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENVIROPLAST
Strojnícka 97
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 928 639 €
Zisk 18 943 €
Kontaktné informácie
Email enviroplast@enviroplast.sk
Webová stránka http://www.enviroplast.sk
Phone(s) +421243422678, +421243422680, +421317782304
Mobile phone(s) +421917886666
Fax(es) 0317782304, 0243422680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 310,231
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 223,596
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 223,596
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,451
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,059
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 119,086
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,040
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,084
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,008
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 76
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 77,967
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 65,513
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,513
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,454
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,989
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 579
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,410
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 595
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 595
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,231
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 185,473
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 159,227
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 159,227
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,943
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,758
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50,467
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,691
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 46,776
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,110
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 60,847
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,847
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,437
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,826
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,181
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 928,639
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,345
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 905,616
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,176
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,502
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 897,656
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,436
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 524,488
D. Služby (účtová skupina 51) 186,273
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 86,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,738
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,336
4. Sociálne náklady (527, 528) 499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,877
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 90,933
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 90,933
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,076
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,983
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 204,940
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,984
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,705
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,705
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 279
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,980
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,003
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,060
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,060
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,943
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00682055 DIČ: 2020299534 IČ DPH: SK2020299534
 • Sídlo: ENVIROPLAST, Strojnícka 97, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júna 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07 30.07.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Szimcsik 6 639 € (100%) Jasencova 18 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2011Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   18.02.2011Zrušené sidlo:
   Slowackého 36 Bratislava 821 04
   06.05.2006Nové sidlo:
   Slowackého 36 Bratislava 821 04
   05.05.2006Zrušené sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   30.07.2005Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Jasencova 18 Bratislava 841 07
   29.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   06.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimcsik Hany Meličkovej 14 Bratislava 841 05
   05.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   17.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   19.07.1999Nové sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   24.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   18.12.1995Nové sidlo:
   Kollárovo nám. 20 Bratislava 811 06
   17.12.1995Zrušené sidlo:
   Vidlicova 9 Bratislava 831 01
   02.09.1993Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Hany Meličkovej 14 Bratislava
   01.09.1993Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Raketová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.11.1992Nové sidlo:
   Vidlicova 9 Bratislava 831 01
   29.11.1992Zrušené sidlo:
   Júnová 6 Bratislava
   14.06.1990Nové obchodné meno:
   ENVIROPLAST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Júnová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj plastových výrobkov
   rastlinná a živočíšna poľnohospodárska výroba spojená s predajom
   obchodno - sprostredkovateľská a zaobstarávacia činnosť v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Maštena Fraňa Kráľa 16 Bratislava
   Ing. Stanislav Szimczik Raketová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia