Vytvoriť faktúru

TROKAN - KOSTKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TROKAN - KOSTKA
Stav Zrušená
IČO 00683183
DIČ 2020332336
IČ DPH SK2020332336
Dátum vzniku 21 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TROKAN - KOSTKA
Račianska 190
83105
Bratislava
Kontaktné informácie
Email mikus@versusprint.sk
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 0
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,290
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 687
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 687
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,616
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,290
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,220
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,220
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
 • IČO:00683183 DIČ: 2020332336 IČ DPH: SK2020332336
 • Sídlo: TROKAN - KOSTKA, Račianska 190, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Augusta 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.05.2016Zrušené obchodné meno:
   TROKAN - KOSTKA, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 05
   21.09.1993Nové obchodné meno:
   TROKAN - KOSTKA, spol. s r. o.
   21.08.1990Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným