Vytvoriť faktúru

Révay, Kožušiny a Koža - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Révay, Kožušiny a Koža
IČO 00683230
DIČ 2020349881
IČ DPH SK2020349881
Dátum vzniku 01 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Révay, Kožušiny a Koža
Hradská 78/A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 531 €
Zisk -76 020 €
Kontaktné informácie
Email kozusiny@revay.sk
Webová stránka http://www.revay.sk
Phone(s) +421245524281
Mobile phone(s) +421903409680
Fax(es) 0245524333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 61,771
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 61,771
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 346,504
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -1,488
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,314
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 408,275
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 316,331
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 18,590
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 18,590
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 369,976
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,859
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,926
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -76,020
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,944
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,680
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,063
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 998
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,458
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,161
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 264
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,531
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,775
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 119,085
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -76,678
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,287
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 125,357
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,533
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 69,437
C. Služby (účtová skupina 51) 3,666
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,831
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,433
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,671
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,883
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -74,826
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -30,454
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,428
XI. Kurzové zisky (663) 22
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,406
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,662
M. Nákladové úroky (562) 129
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,517
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -234
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -75,060
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -76,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00683230 DIČ: 2020349881 IČ DPH: SK2020349881
 • Sídlo: Révay, Kožušiny a Koža, Hradská 78/A, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Révay Hradská 78/C Bratislava 821 07 31.12.2008
  Beata Révayová Hradská 78/C Bratislava 821 07 12.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Révay 9 295 € (50%) Hradská 78/C Bratislava 821 07
  Beata Révayová 9 295 € (50%) Hradská 78/C Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2008Nové obchodné meno:
   Révay, Kožušiny a Koža, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hradská 78/A Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Milan Révay Hradská 78/C Bratislava 821 07
   Beata Révayová Hradská 78/C Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Révay Hradská 78/C Bratislava 821 07
   Beata Révayová Hradská 78/C Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.11.2008
   30.12.2008Zrušené obchodné meno:
   Révay, Kožušiny a Koža, Bratislava, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Romanova 3 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Romanova 3 Bratislava 851 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba kožušinových a kožených výrobkov
   Noví spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   opravy kožušníckych a kožených výrobkov
   zákazkové šitie kožušinových a kožených výrobkov
   zhotovovanie výrobkov z kožušín a kože v malých sériách
   nákup a predaj kožušinových a kožených výrobkov v tuzemsku
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   04.10.1995Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   03.10.1995Zrušené sidlo:
   Togliatiho 3 Bratislava
   23.10.1992Noví spoločníci:
   Milan Révay Holíčska 25 Bratislava
   Beata Révayová Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   22.10.1992Zrušeny spoločníci:
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   Beata Révayová Jeremenkova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1990Nové obchodné meno:
   Révay, Kožušiny a Koža, Bratislava, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Togliatiho 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy kožušníckych a kožených výrobkov
   zákazkové šitie kožušinových a kožených výrobkov
   zhotovovanie výrobkov z kožušín a kože v malých sériách
   nákup a predaj kožušinových a kožených výrobkov v tuzemsku
   Noví spoločníci:
   Milan Révay Jeremenkova 25 Bratislava
   Beata Révayová Jeremenkova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia