Vytvoriť faktúru

O R I S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno O R I S
IČO 00683671
DIČ 2020293803
IČ DPH SK2020293803
Dátum vzniku 10 Septembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo O R I S
Brečtanová 2
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 560 €
Zisk 21 035 €
Kontaktné informácie
Email srbecka@euroawk.sk
Phone(s) 0259104912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,310,800
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 655,272
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 655,272
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 555,272
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 100,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 655,474
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 467,688
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 462,483
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 462,282
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 187,786
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,480
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 185,306
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 54
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 54
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,310,800
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,297,269
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 451,543
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 451,543
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 784,852
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 784,852
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,035
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,531
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,995
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,432
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,432
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,563
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,536
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 69,560
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 69,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,560
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,638
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33
D. Služby (účtová skupina 51) 50,025
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 580
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,922
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,502
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,092
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,092
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8,086
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,923
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,888
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00683671 DIČ: 2020293803 IČ DPH: SK2020293803
 • Sídlo: O R I S, Brečtanová 2, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bärbel Nieten člen Rodderbergstrasse 49 Bonn 531 79 Nemecká spolková republika 01.02.2012
  Manfred Holtermann predseda Mönchsheider Weg 56 Bad Breisig 534 98 Spolková republika Nemecko 06.05.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Bärbel Nieten - člen predstavenstva Rodderbergstrasse 49 Bonn 531 79 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 01.02.2012
   08.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Joachim Kleinhans - člen predstavenstva Horchemsweg Bendorf 561 70 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 06.05.2011
   24.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Manfred Holtermann - predseda predstavenstva Mönchsheider Weg 56 Bad Breisig 534 98 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 06.05.2011
   Joachim Kleinhans - člen predstavenstva Horchemsweg Bendorf 561 70 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 06.05.2011
   23.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghem - predseda Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   23.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Englerová - člen Veternicová 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.2008
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Kirsten van Landeghem - predseda Severinstrasse 28 Kolín nad Rýnom D-50678 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 18.08.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Nad královskou oborou 101/3 Praha 7 170 00 Česká republika
   29.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Englerová - člen Veternicová 16 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.04.2008
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Nad královskou oborou 101/3 Praha 7 170 00 Česká republika
   28.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Šlikova 50/306 Praha 6 160 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jána Sambucusa 3430/23 Trnava 821 06
   25.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   tlačiarenská a polygrafická výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Čunderlíková - člen Moskovská 32 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ivona Nemešová - člen Internátna 67 Banská Bystrica 974 01
   05.01.2005Nové sidlo:
   Brečtanová 2 Bratislava 831 01
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Amurská 64 Bratislava 821 06
   22.08.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Soňa Čunderlíková - člen Moskovská 32 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ivona Nemešová - člen Internátna 67 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Jaroslav Hanika - predseda Šlikova 50/306 Praha 6 160 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jána Sambucusa 3430/23 Trnava 821 06
   21.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Josef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 2548/15 Bratislava
   Miroslav Novotný - člen Na vršku 3/1906 Praha 150 00 Česká republika
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   30.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Josef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Hagarova 2548/15 Bratislava
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   29.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Haga- rova 2548/15 Bratislava
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   30.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Paul Schrey - člen Durnfeld 8 A-9064 Pischeldorf Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Amurská 64 Bratislava
   29.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   - Paul Schrey - člen An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 32 Bratislava
   06.11.1996Nové sidlo:
   Amurská 64 Bratislava 821 06
   05.11.1996Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   17.07.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Novotný - člen Na vršku 3/1906 Praha 150 00 Česká republika
   16.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň , CSc. - člen Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák - člen Smolenická 3 Bratislava
   17.09.1993Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich technická údržba a ošetrovanie
   marketing v oblasti reklamy a public relations
   tlačiarenská a polygrafická výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň , CSc. - člen Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák - člen Smolenická 3 Bratislava
   - Paul Schrey - člen An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 32 Bratislava
   Jozef Jernej - predseda Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Haga- rova 2548/15 Bratislava
   16.09.1993Zrušené sidlo:
   v záhradách 32 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ reklamné a propagačne činnosti zahrňujúce nasledovné: a/ reklamno-poradenské služby b/ reklamno-sprostredkovateľské služby c/ reklamné projekty d/ reklamno-grafické a designerské činnosti a reklamné slogany e/ sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich technická údržba a ošetovanie f/ výroba reklamných médií a reklamných pútačov ako aj informačných a orientačných systémov g/ marketing v oblasti reklamy a public relations
   2/ tlačiarenská činnosť a výroba tlačiarenských matríc formou kníhtlače, ofsetu a sieťotlače, ako aj kníhviazačská činnosť k zabezpečeniu veľkokapacitnej tlačiarenskej výroby pre: a/ reklamné a propagačné účely b/ kancelárske a administratívne účely /listový papier, kalendáre, obálky, faktúry a iné tlačivá/ c/ obalovú techniku d/ technickú dokumentáciu /prospekty, katalógy, manuály a pod./
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 4.10.1990,č.j.: 13/11638/ 90, reg. č. 108002616 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: formou poradenskej, konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti polygrafickej výroby, fotografickej tvorby, propagačnej a reklamnej činnosti, umeleckej a priemyselnej výroby z rôznych materiálov, dekoratívnych predmetov a rekvizít.
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu bodu 3 rozhodnutia.
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: v náväznosti na poskytovanie služieb podľa bodu 3 a 4 rozhodnutia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň - riaditeľ Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák Rokosovského 12 Bratislava
   Ing. Ivan Špányi Dan- kovského 12 Bratislava
   - Paul Schrey An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko
   Jozef Jernej - predseda predstaven- stva Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   O R I S a.s.
   Nové sidlo:
   v záhradách 32 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ reklamné a propagačne činnosti zahrňujúce nasledovné: a/ reklamno-poradenské služby b/ reklamno-sprostredkovateľské služby c/ reklamné projekty d/ reklamno-grafické a designerské činnosti a reklamné slogany e/ sprostredkovanie a prevádzka reklamných plôch a reklamných médií, ich technická údržba a ošetovanie f/ výroba reklamných médií a reklamných pútačov ako aj informačných a orientačných systémov g/ marketing v oblasti reklamy a public relations
   2/ tlačiarenská činnosť a výroba tlačiarenských matríc formou kníhtlače, ofsetu a sieťotlače, ako aj kníhviazačská činnosť k zabezpečeniu veľkokapacitnej tlačiarenskej výroby pre: a/ reklamné a propagačné účely b/ kancelárske a administratívne účely /listový papier, kalendáre, obálky, faktúry a iné tlačivá/ c/ obalovú techniku d/ technickú dokumentáciu /prospekty, katalógy, manuály a pod./
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 4.10.1990,č.j.: 13/11638/ 90, reg. č. 108002616 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2. Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie.
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR: formou poradenskej, konzultačnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti polygrafickej výroby, fotografickej tvorby, propagačnej a reklamnej činnosti, umeleckej a priemyselnej výroby z rôznych materiálov, dekoratívnych predmetov a rekvizít.
   4. Poskytovanie služieb v zahraničí v rozsahu bodu 3 rozhodnutia.
   5. Prijímanie služieb od zahraničných osôb: v náväznosti na poskytovanie služieb podľa bodu 3 a 4 rozhodnutia.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Rohoň - riaditeľ Bellova 28 Bratislava
   Ing. Miroslav Šerák Rokosovského 12 Bratislava
   Ing. Ivan Špányi Dan- kovského 12 Bratislava
   - Paul Schrey An der Schanz 2 Rad Reichennall 8230 Rakúsko
   Jozef Jernej - predseda predstaven- stva Deinsdorf 16 Pischeldorf Rakúsko