Vytvoriť faktúru

SURECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SURECO
Stav Zrušená
IČO 00683817
DIČ 2020295706
Dátum vzniku 11 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SURECO
Majakovského 9
81104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,107
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,107
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,394
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,109
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,109
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,127
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 713
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 718
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -5
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,107
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -150,503
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 93,272
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 398
2. Ostatné fondy (427, 42X) 398
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -250,664
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,891
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -264,555
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,610
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 462
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 462
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 200,148
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 189,694
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,694
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,726
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,084
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 164
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
Files
4255179.tif
Dátum aktualizácie údajov: 22.09.2016
 • IČO:00683817 DIČ: 2020295706
 • Sídlo: SURECO, Majakovského 9, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SURECO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   11.09.1990Nové obchodné meno:
   SURECO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným