Vytvoriť faktúru

EUROPEA export - import - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPEA export - import
IČO 00683922
DIČ 2020335086
IČ DPH SK2020335086
Dátum vzniku 10 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPEA export - import
Šípová 3/a
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 962 €
Zisk 4 945 €
Kontaktné informácie
Email europea@europea.sk
Phone(s) 0245525373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,032
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,903
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 48,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 47,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,850
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,635
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,635
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,635
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,215
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 511
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 704
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 279
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,032
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,365
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,117
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,945
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,667
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,667
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,305
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,963
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,962
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,962
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,573
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,073
D. Služby (účtová skupina 51) 6,422
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,369
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,988
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,988
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 721
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,467
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 48
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,341
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,396
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,396
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00683922 DIČ: 2020335086 IČ DPH: SK2020335086
 • Sídlo: EUROPEA export - import, Šípová 3/a, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07 10.09.1990
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viliam Bendel 6 639 € (100%) Šípová 14139/3c Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   prenájom rekreačných a športových potrieb a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   13.12.2006Nové sidlo:
   Šípová 3/a Bratislava 821 07
   12.12.2006Zrušené sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.09.1990
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   26.09.1994Nové obchodné meno:
   EUROPEA export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov
   nákup a predaj priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Bendel Šípová 14139/3c Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Bendel Detvianska 22 Bratislava
   25.09.1994Zrušené obchodné meno:
   E U R O P E A export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s elektrotechnickým tovarom
   obchodovanie s priemyselným a drogistickým tovarom a stavebným materiálom
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.10.1990, č.j. 13/11478/133/90, reg. č.: 108002892 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   technicko-poradenskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov
   technického servisu
   prevádzkovanie konsugnačného skladu
   2.sprostredkovateľská činnsť vykonávaná pre čs. osoby vstyku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí podľa prílohy č. 1/ ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia na základe zmlúv o obstarání záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   3.vývoz a dovoz vecí podľa prílohy č. l/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a činnosti, k vykonávaniu ktorého je potrebné povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2/ rozsahu povolenia
   4.dovoz vecí v rozsahu prílohy č. 1/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   5.príjimanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1/ rozsahu povolenia
   obchodovanie dovoz a vývoz strojárskych výrobkov, včetne nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, motocyklov
   výroba, dovoz, vývoz, obchodovanie s textilom konfekčnými výrobkami a textilnými technologiami
   dovoz a vývoz potravinárskych výrobkov a technológií
   dovoz a vývoz panskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie, kože, obuvníckych materiálov a obuvníckych technológií
   dovoz a vývoz bižutérie, výrobky z dreva skla a porcelánu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bendel Riazenská 87 Bratislava
   Ing. Viliam Bendel Muškátova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   E U R O P E A export - import spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Detvianska 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s elektrotechnickým tovarom
   obchodovanie s priemyselným a drogistickým tovarom a stavebným materiálom
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 10.10.1990, č.j. 13/11478/133/90, reg. č.: 108002892 bola povolená zahranično-obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR formou
   technicko-poradenskej činnosti v oblasti elektrotechnických výrobkov
   technického servisu
   prevádzkovanie konsugnačného skladu
   2.sprostredkovateľská činnsť vykonávaná pre čs. osoby vstyku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí podľa prílohy č. 1/ ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia na základe zmlúv o obstarání záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   3.vývoz a dovoz vecí podľa prílohy č. l/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády č. 256/1990 ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a činnosti, k vykonávaniu ktorého je potrebné povolenie k zahranično-obchodnej činnosti, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 2/ rozsahu povolenia
   4.dovoz vecí v rozsahu prílohy č. 1/, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia
   5.príjimanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1/ rozsahu povolenia
   obchodovanie dovoz a vývoz strojárskych výrobkov, včetne nákladných motorových vozidiel, osobných motorových vozidiel, motocyklov
   výroba, dovoz, vývoz, obchodovanie s textilom konfekčnými výrobkami a textilnými technologiami
   dovoz a vývoz potravinárskych výrobkov a technológií
   dovoz a vývoz panskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie, kože, obuvníckych materiálov a obuvníckych technológií
   dovoz a vývoz bižutérie, výrobky z dreva skla a porcelánu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Pavol Bendel Riazenská 87 Bratislava
   Ing. Viliam Bendel Muškátova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia