Vytvoriť faktúru

FITRONIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FITRONIC
IČO 00684180
DIČ 2020351586
IČ DPH SK2020351586
Dátum vzniku 07 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FITRONIC
Mládežnícka 26
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 928 €
Zisk -6 562 €
Kontaktné informácie
Email fitronic@fitronic.sk
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,535
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,317
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 133
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 31,535
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,196
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,641
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,939
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,562
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,731
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,715
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,807
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 130
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,478
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,300
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 65,928
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,120
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 64,563
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 245
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 69,630
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,227
C. Služby (účtová skupina 51) 23,579
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,402
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 597
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,346
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 375
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 104
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,702
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,877
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,900
N. Kurzové straty (563) 27
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,873
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,899
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,601
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,562
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015