Vytvoriť faktúru

PROCOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROCOM
IČO 00684210
DIČ 2020294353
IČ DPH SK2020294353
Dátum vzniku 19 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCOM
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 483 459 €
Zisk 62 054 €
Kontaktné informácie
Email info@geminox.sk
Phone(s) 0244255633, 0244255613
Mobile phone(s) +421903710941
Fax(es) 0244255613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 967,742
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 428,492
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 428,492
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 422,356
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,136
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 535,161
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,029
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,029
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,044
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 69,714
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,714
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 143
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 187
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 438,088
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,851
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 435,237
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,089
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,089
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 967,742
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 512,388
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 436,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
2. Zmena základného imania +/- 419 429,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,941
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 393
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 393
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,054
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 455,354
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 320,500
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 316,651
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,849
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,602
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,955
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,955
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,334
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,698
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,615
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,752
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 36,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 267,887
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 483,459
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 112,021
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 155,866
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 286
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,504
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 207,782
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 456,054
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 179,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,880
D. Služby (účtová skupina 51) 114,558
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 96,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,437
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,736
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,876
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,942
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,483
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,483
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 873
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 477
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,405
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -39,057
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,345
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,598
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,598
O. Kurzové straty (563) 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,701
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,087
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -57,967
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 965
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -58,932
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00684210 DIČ: 2020294353 IČ DPH: SK2020294353
 • Sídlo: PROCOM, Smrečianska 16, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Marián Chovanec Jégeho 17 Bratislava 821 08 19.09.1990
  JUDr. Iveta Chovancová Jégeho 17 Bratislava 821 08 20.06.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Marián Chovanec 7 000 € (100%) Jégeho 17 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2014Nové sidlo:
   Smrečianska 16 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Iveta Chovancová Jégeho 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2014
   09.07.2014Zrušené sidlo:
   Smrečianska 18 Bratislava 831 01
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Chovanec Jégeho 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.09.1990
   04.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti v oblasti gastronómie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marián Chovanec
   11.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   03.05.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Marián Chovanec
   02.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Doc.JUDr Jaroslav Chovanec , CSc. Martinčekova 32 Bratislava
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.11.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba plynospotrebičov a elektrospotrebičov
   14.05.1992Nové sidlo:
   Smrečianska 18 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   13.05.1992Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava
   19.09.1990Nové obchodné meno:
   PROCOM, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s rozličným tovarom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti práva a obchodu
   vykonávanie činnosti v oblasti gastronómie
   Noví spoločníci:
   Doc.JUDr Jaroslav Chovanec , CSc. Martinčekova 32 Bratislava
   JUDr. Marián Chovanec Jégého 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia