Vytvoriť faktúru

S A K A O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S A K A O
IČO 00684261
DIČ 2020362795
IČ DPH SK2020362795
Dátum vzniku 20 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S A K A O
Firmova 12
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 651 €
Zisk 22 033 €
Kontaktné informácie
Email sakao@stonline.sk
Phone(s) +421243636135, +421243636136, +421243636134
Mobile phone(s) +421904196625
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,541
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,856
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,563
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,541
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -142,673
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -171,378
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,033
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 159,214
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 158,542
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 278
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,150
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155,114
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 668
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,651
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 277
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 32,074
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,570
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 298
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,393
C. Služby (účtová skupina 51) 4,927
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 622
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 270
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,081
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,733
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 88
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,993
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,033
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016