Vytvoriť faktúru

ABEVREAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABEVREAL
Stav Zrušená
IČO 00684899
DIČ 2020291152
IČ DPH SK2020291152
Dátum vzniku 29 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABEVREAL
Vševlada Gajdoša 4
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 055 €
Zisk -9 934 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 53,335
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,511
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,511
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 877
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 44,505
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,129
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 804
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 500
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 304
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 53,335
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,022
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,469
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,469
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -61,751
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,940
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -130,691
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,934
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,357
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,714
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 206
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 309
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 152
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,026
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,674
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 82,944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,055
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,055
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,055
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,539
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,139
D. Služby (účtová skupina 51) 5,564
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,753
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,237
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,491
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 574
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,763
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,763
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 746
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,484
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,352
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 490
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 294
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 294
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 196
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -490
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,974
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,934
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00684899 DIČ: 2020291152 IČ DPH: SK2020291152
 • Sídlo: ABEVREAL, Vševlada Gajdoša 4, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01 28.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Bilkovič 33 194 € (100%) Gercenová 8/A Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom vlastných a prenajatých priestorov
   01.07.2009Nové obchodné meno:
   ABEVREAL s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vševlada Gajdoša 4 Malacky 901 01
   30.06.2009Zrušené obchodné meno:
   TO Y TO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   poriadanie búrz šatstva a priemyselného tovaru
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Bilkovič Gercenová 8/A Bratislava 851 01
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   TO Y TO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejno - prospešných služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rámci voľnej živnosti, na ktorý sa nevzťahuje zvláštne povolenie
   nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poriadanie búrz šatstva a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Bilkovič Palackého 16 Bratislava