Vytvoriť faktúru

BEVOTEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEVOTEK
IČO 00685003
DIČ 2020305408
IČ DPH SK2020305408
Dátum vzniku 13 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEVOTEK
Páričkova 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 472 €
Zisk -8 009 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421910485640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 144,637
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,488
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 129,189
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 129,189
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,428
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,428
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,428
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,871
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,750
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 149
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 149
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 144,637
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -165,626
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 145,379
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -309,635
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -309,635
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,263
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,463
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,463
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 299,361
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,413
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,413
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 270,889
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 524
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,561
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,959
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,752
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,687
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,884
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,472
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 64,884
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,588
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,519
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 37,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,003
D. Služby (účtová skupina 51) 13,905
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,054
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,658
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,443
4. Sociálne náklady (527, 528) 953
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,047
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,962
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,004
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 153
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 153
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 849
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,002
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,049
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00685003 DIČ: 2020305408 IČ DPH: SK2020305408
 • Sídlo: BEVOTEK, Páričkova 5, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03 31.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Vašíček 6 639 € (100%) A. Mráza 1 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2009Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 31.05.1996
   24.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   31.05.1999Nové sidlo:
   Páričkova 5 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   30.05.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 22 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Benča Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Vašíček A. Mráza 1 Bratislava 821 03
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   13.04.1995Nové sidlo:
   Jelenia 22 Bratislava 811 05
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Bezák Prievozská 13 Bratislava
   13.04.1993Zrušené obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
   Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
   Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
   Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
   Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Fiantok Engelsova 2316 Topoľčany
   Vladimír Bezák Schieffmuhlenstrasse 99/2/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1990Nové obchodné meno:
   BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)
   Nové sidlo:
   Páričkova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
   Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
   Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
   Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
   Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
   Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
   Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Fiantok Engelsova 2316 Topoľčany
   Vladimír Bezák Schieffmuhlenstrasse 99/2/2 1220 Viedeň Rakúska republika
   Jaroslav Voldřich Grosse Neugasse 44/11 1220 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia