Vytvoriť faktúru

KOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOP
Stav Zrušená
IČO 00685054
DIČ 2020324977
IČ DPH SK2020324977
Dátum vzniku 15 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOP
Betliarska 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 104 €
Zisk -15 694 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245248480, 0905522339
Mobile phone(s) 0905522339
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,777
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,777
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,018
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,387
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,164
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,679
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,944
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,944
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,394
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -52,323
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,694
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,843
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,843
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,408
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,170
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,104
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,116
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,490
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,498
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,755
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 676
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 457
C. Služby (účtová skupina 51) 9,668
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,024
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 132
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,420
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,378
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,651
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,805
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,734
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,694
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:00685054 DIČ: 2020324977 IČ DPH: SK2020324977
 • Sídlo: KOP, Betliarska 12, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Októbra 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.04.2016Zrušené obchodné meno:
   SPOLEKOP, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Betliarska 12 Bratislava 851 07
   15.07.2015Nové sidlo:
   Betliarska 12 Bratislava 851 07
   15.10.1990Nové obchodné meno:
   SPOLEKOP, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným