Vytvoriť faktúru

TEGAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEGAN
IČO 00685062
DIČ 2020290800
Dátum vzniku 05 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEGAN
Dunajská 29
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -566 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 84,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,315
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 68,047
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 68,047
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,047
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,508
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,508
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,760
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,909
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 851
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,315
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,869
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 981
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 981
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 8,968
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 8,968
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,847
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 94,567
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -41,720
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -566
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,446
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,429
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,937
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,937
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -85
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 481
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220655.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00685062 DIČ: 2020290800
 • Sídlo: TEGAN, Dunajská 29, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03 11.01.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ján Kiss 6 639 € (100%) Považská 29 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 11.01.1993
   16.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Obec Kalinkovo IČO: 00 304 841 Kalinkovo
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Obec Kalinkovo IČO: 00 304 841 Kalinkovo
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   24.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Považská 29 Bratislava 831 03
   23.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   20.06.1995Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie zariadení na vyhľadávanie a rušenie monitorovacích /audio a vizuálnych/ zariadení a vyhľadávanie a ostraňovanie týchto monitorovacích zariadení
   zabezpečovanie ochrany osôb pred monitorovaním
   05.06.1995Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   16.11.1994Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   15.11.1994Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   19.05.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   reprografická činnosť
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostedkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v horeuvedených oblastiach
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Majerníkova 52 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   18.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba programov do počítačov
   reprografická činnosť
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   maloobchoná, veľkoobchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, elektotechnickými a elektronickým zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.06.1992Noví spoločníci:
   Ján Kiss Tehelná 23 Bratislava 831 03
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   10.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   05.11.1990Nové obchodné meno:
   TEGAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba výrobkov v odbore elektrotechniky a elektroniky
   tvorba programov do počítačov
   reprografická činnosť
   servisná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   maloobchoná, veľkoobchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, elektotechnickými a elektronickým zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   Noví spoločníci:
   Ing. Žigmund Póda Bellova 22 Bratislava
   Ing. Štefan Rácz Blagoevova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia