Vytvoriť faktúru

METROS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno METROS
IČO 00685402
DIČ 2020363565
IČ DPH SK2020363565
Dátum vzniku 29 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROS
Mlynské Nivy 31
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 423 321 €
Zisk 1 963 €
Kontaktné informácie
Email metros@metros.sk
Phone(s) 0255562376, 0255422790
Mobile phone(s) 0903235217, 0903437987
Fax(es) 0255422790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 287,534
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 169,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 169,660
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,651
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,276
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 84,219
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 43,248
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,514
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,855
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,119
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,119
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,660
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,171
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,171
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,489
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,019
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 442
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 11,577
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,534
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,065
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,065
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 247,581
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 247,581
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,963
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,413
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,419
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,362
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 4,362
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,057
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,660
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,660
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,883
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,727
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,873
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,873
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 413,946
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 423,321
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 348,944
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,002
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,375
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 418,601
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 174,479
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,918
D. Služby (účtová skupina 51) 71,403
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,254
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,269
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,681
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,304
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,878
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,664
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,664
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,720
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,146
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,204
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 814
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,390
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,517
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 554
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 554
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00685402 DIČ: 2020363565 IČ DPH: SK2020363565
 • Sídlo: METROS, Mlynské Nivy 31, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Brocka Laténska 71 Bratislava 851 10 09.03.2006
  Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava 18.01.1996
  Daniel Brocka Švabinského 3 Bratislava 851 01 15.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Brocka 3 651 € (55%) Laténska 71 Bratislava 851 10
  Ing. Jozef Černý 2 987 € (45%) Ľ. Fullu 56 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Daniel Brocka Švabinského 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.04.2013
   09.03.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie internetovej čitárne
   Noví spoločníci:
   Peter Brocka Laténska 71 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Brocka Laténska 71 Bratislava 851 10
   08.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   02.05.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 31 Bratislava 821 09
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 7 Bratislava
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava
   Ing. Ľubomír Horník Trenčianska 25 Bratislava
   18.01.1996Nové predmety činnosti:
   maloobchod s potravinami
   maloobchod s rozličným tovarom
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   veľkoobchod s pivom a nealkoholickými nápojmi
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   mäsiarstvo a údenárstvo
   výroba hotových jedál a polotovarov
   pohostinská činnosť - reštaurácie, bistro, bufet - závodný, občerstvenie
   Noví spoločníci:
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava
   Ing. Ľubomír Horník Trenčianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Ľ. Fullu 56 Bratislava
   Peter Brocka Švabinského 3 Bratislava
   17.01.1996Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s pivom a nealkoholickými nápojmi
   maloobchod s rozličným tovarom, potravinami
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   mäsiarstvo a udenárstvo
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Brocka Sokolovského 3 Bratislava
   Ján Cipro Mierová 23 Bernolákovo
   Ing. Jozef Černý Warynského 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Horník Trenčianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brocka
   Ing. Jozef Černý
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s pivom a nealkoholickými nápojmi
   maloobchod s rozličným tovarom, potravinami
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   mäsiarstvo a udenárstvo
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Brocka
   Ing. Jozef Černý
   28.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchod, verejné stravovanie a služby obyvateľstvu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.10.1990Nové obchodné meno:
   METROS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod, verejné stravovanie a služby obyvateľstvu.
   Noví spoločníci:
   Peter Brocka Sokolovského 3 Bratislava
   Ján Cipro Mierová 23 Bernolákovo
   Ing. Jozef Černý Warynského 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Horník Trenčianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia