Vytvoriť faktúru

ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd.
IČO 00685445
DIČ 2020299083
Dátum vzniku 31 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTRONIC CENTER, v anglickom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, G.m.b.H. v nemeckom jazyku: ELEKTRONIC CENTER, Ltd.
Hradská 84
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 €
Zisk -950 €
Kontaktné informácie
Email malacka@businessexpert.sk
Phone(s) 0255969091
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,468
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,461
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 105,461
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 794
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 104,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,468
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,333
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,135
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 82,175
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 80,185
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,990
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41
D. Služby (účtová skupina 51) 3
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -44
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 397
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 397
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -385
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -468
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 482
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -950
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016