Vytvoriť faktúru

R.S.PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R.S.PRINT
IČO 00685453
DIČ 2020294672
IČ DPH SK2020294672
Dátum vzniku 25 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R.S.PRINT
Vištuk 184
90085
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 390 €
Zisk 1 300 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336446306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,030
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,979
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,684
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,875
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,875
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,809
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 159
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 159
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,136
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 654
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 482
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 51
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 51
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,030
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,121
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 559
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 559
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,257
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,283
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,540
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,300
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,151
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,151
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 171
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,885
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,390
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,390
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,390
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,993
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,426
D. Služby (účtová skupina 51) 1,520
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,397
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,444
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,260
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00685453 DIČ: 2020294672 IČ DPH: SK2020294672
 • Sídlo: R.S.PRINT, Vištuk 184, 90085, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Šmihuľa Jánošíkova 8 Košice 040 01 11.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Šmihuľa 750 € (11.3%) Jánošíkova 8 Košice 040 01
  SOLAS s.r.o. 5 889 € (88.7%) Košice 040 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.02.2015Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Reklamné a marketingové služby
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Prenájom hnuteľných vecí
   Fotografické služby
   Kuriérske služby
   Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   30.01.2015Noví spoločníci:
   SOLAS s.r.o. Jantárová 30 Košice 040 01
   Ing. Štefan Šmihuľa Jánošíkova 8 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Šmihuľa Jánošíkova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 11.12.2014
   29.01.2015Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Súkup 184 Vištuk 900 85
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Súkup 184 Vištuk 900 85 Vznik funkcie: 03.04.2013
   08.05.2013Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Súkup 184 Vištuk 900 85
   07.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85
   10.04.2013Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Súkup 184 Vištuk 900 85 Vznik funkcie: 03.04.2013
   09.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85 Vznik funkcie: 25.10.1990
   03.04.2003Nové sidlo:
   184 Vištuk 900 85
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85 Vznik funkcie: 25.10.1990
   02.04.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85
   18.09.2001Noví spoločníci:
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85
   17.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Juraj Hromník Myjavská 2 Bratislava 811 03
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85
   29.02.2000Nové sidlo:
   Vajnorská 100/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Juraj Hromník Myjavská 2 Bratislava 811 03
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Súkupová 184 Vištuk 900 85
   28.02.2000Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Hromník Myjavská 2 Bratislava
   Ľubica Súkupová Mateja Béla 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Súkupová Kollárska 8 Bratislava
   13.02.1995Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   12.02.1995Zrušené sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 814 99
   02.09.1993Nové sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 814 99
   Nové predmety činnosti:
   realizácia grafických návrhov a technických úprav neperiodických tlačovín
   výroba periodickej a neperiodickej tlače
   obchodná, sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Súkupová Kollárska 8 Bratislava
   01.09.1993Zrušené sidlo:
   Húščavova 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Realizácia grafických návrhov atechnických úprav neperiodických tlačovín.
   2. Výroba neperiodických tlačovín.
   3. Zastupiteľské asprostredkovateľsko-obchodné služby súvisiaces predmetom činnosti.
   4. Konzultačné a poradenské služby v rozsahupredmetu činnosti.
   výroba periodických tlačovín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1990Nové obchodné meno:
   R.S.PRINT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Húščavova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Realizácia grafických návrhov atechnických úprav neperiodických tlačovín.
   2. Výroba neperiodických tlačovín.
   3. Zastupiteľské asprostredkovateľsko-obchodné služby súvisiaces predmetom činnosti.
   4. Konzultačné a poradenské služby v rozsahupredmetu činnosti.
   výroba periodických tlačovín
   Noví spoločníci:
   Juraj Hromník Myjavská 2 Bratislava
   Ľubica Súkupová Mateja Béla 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia