Vytvoriť faktúru

MATERNA Information & Communications - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATERNA Information & Communications
IČO 00685526
DIČ 2020298478
IČ DPH SK2020298478
Dátum vzniku 05 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATERNA Information & Communications
Plynárenská 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 257 102 €
Zisk 122 519 €
Kontaktné informácie
Email info-sk@materna.com
Phone(s) 0240207311
Fax(es) 0240207300
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 424,664
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,096
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,096
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,096
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 318,154
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,985
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 261,764
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 261,764
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,169
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,680
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,489
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 86,414
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 46,243
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 40,171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 424,664
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -278,144
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -418,920
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 168,722
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -587,642
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,519
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,098
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,630
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,468
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 135,104
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,287
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52,748
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,012
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,039
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,018
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 69,790
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,652
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 36,138
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 310,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 170,816
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 46,565
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 124,251
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,257,121
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,257,102
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,251,818
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,284
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,835
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,551
D. Služby (účtová skupina 51) 262,482
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 811,886
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 595,133
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 203,895
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,858
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 471
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,292
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,292
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,267
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 968,785
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,338
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,229
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,229
O. Kurzové straty (563) 333
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 776
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,319
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 132,948
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,429
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,429
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,519
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:00685526 DIČ: 2020298478 IČ DPH: SK2020298478
 • Sídlo: MATERNA Information & Communications, Plynárenská 1, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 17.07.2006
  Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko 01.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Materna GmbH Information & Communications 16 597 € (100%) Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2013Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava-Ružinov 821 09
   03.11.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Josef Ingerle Fuchssteige 84 Heidenheim 895 18 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 01.10.2010
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Materna GmbH Information & Communications Vosskuhle 37 Dortmund D-44141 Spolková republika Nemecko
   25.07.2007Nové obchodné meno:
   MATERNA Information & Communications s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Nociar Kalinkovo 366 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 17.07.2006
   23.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   nákup, predaj a sprostredkovanie výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   organizovanie školení, prednášok a seminárov
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   05.11.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným