Vytvoriť faktúru

KOMPRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMPRINT
IČO 00686051
DIČ 2020312481
IČ DPH SK2020312481
Dátum vzniku 14 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMPRINT
Borinská 8
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 028 €
Zisk -7 644 €
Kontaktné informácie
Email info@komprint.sk
Webová stránka http://www.komprint.sk
Phone(s) +421264462404, +421264462403
Fax(es) 0264462404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 60,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,973
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 118
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 118
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,163
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,163
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,163
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,692
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 48
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 48
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,021
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,111
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,311
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,311
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,556
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,556
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,910
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,309
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,309
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 26,661
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,138
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,662
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,662
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,078
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,157
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,241
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,478
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,478
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 78,426
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 79,028
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 77,660
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 766
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 244
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 358
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,042
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,290
D. Služby (účtová skupina 51) 29,862
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,810
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,605
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,126
4. Sociálne náklady (527, 528) 79
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 566
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 332
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 332
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 322
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,860
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,274
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,670
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,289
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,289
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,377
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,670
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,684
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00686051 DIČ: 2020312481 IČ DPH: SK2020312481
 • Sídlo: KOMPRINT, Borinská 8, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03 16.01.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Matej Smrek 18 311 € (100%) Studenohorská 53 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2015Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   16.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava 811 09
   11.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   19.05.2003Noví spoločníci:
   Matej Smrek Studenohorská 53 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.11.1999Nové sidlo:
   Borinská 8 Bratislava 841 03
   07.11.1999Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 58
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   KOMPRINT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 58
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač a sieťotlač
   vydavateľská činnosť
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava 811 09
   14.11.1995Zrušené obchodné meno:
   KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Matej Smrek
   12.06.1992Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Ľuboš Podlucký Nobelové nám. 10 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Matej Smrek
   11.06.1992Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.11.1990Nové obchodné meno:
   KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
   Noví spoločníci:
   Vladimír Némethy Legionárska 3 Bratislava
   Matej Smrek Matúšova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia