Vytvoriť faktúru

KOOBRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOOBRATISLAVA
Stav V likvidácii
IČO 00686433
DIČ 2020301239
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KOOBRATISLAVA
Palackého 4
81337
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 233,431
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,558
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,558
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,073
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,873
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 224
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 224
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 227,562
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 226,292
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,292
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,270
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 233,431
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 829,848
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 829,848
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 152,270
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 152,270
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -999,449
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,112
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,012,561
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 250,762
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,082
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,082
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 249,680
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 242,041
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 242,041
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,689
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256302.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00686433 DIČ: 2020301239
 • Sídlo: KOOBRATISLAVA, Palackého 4, 81337, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.1997Nové obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.11.1997Zrušené obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. - v jazyku slovens- kom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Babor - člen Budatínska 69 Bratislava
   Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. Hlboká cesta 3 Bratislava
   Ing. Oldřich Perutka - predseda predstavenstva Újezd nad lesy - Rápošovská 74 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká cesta 973/35 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Jindřich Pich - člen Ke skále 182/18 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kalinčiakova 115/4 Bratislava
   06.10.1997Nové sidlo:
   Palackého 4 Bratislava 813 37
   05.10.1997Zrušené sidlo:
   Hlavné námestie Bratislava 813 37
   30.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Babor - člen Budatínska 69 Bratislava
   Ing. Oldřich Perutka - predseda predstavenstva Újezd nad lesy - Rápošovská 74 Praha 9 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Inovecká cesta 973/35 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Jindřich Pich - člen Ke skále 182/18 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kalinčiakova 115/4 Bratislava
   29.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. František Hrubý - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - predseda Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská 7 Bratislava
   30.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - predseda Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská 7 Bratislava
   29.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Milan Jaďuď - člen Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. Dušan Peteráš - predseda predstavenstva Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba - člen Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - člen Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Videnská cesta 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Pařízek - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Jan D. Turčan - člen 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Hanulova 11 Bratislava
   07.12.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   zakladanie majetkových účastí a spoloč- ností
   dražba a správa cenných papierov
   poradenstvo v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hrubý - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Ing. Svatopluk Chalupa - člen Tererova 1354 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Videnská cesta 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Pařízek - člen Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Viedenská cesta 7 Bratislava
   Jan D. Turčan - člen 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Hanulova 11 Bratislava
   06.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť v súlade s povolením FMZO v rozsahu: -vývoz vecí podľa prílohy č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia -dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariad.vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR -sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene organizácie a na účet čs.osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí uvedených v cit. nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -obstaranie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi doprav.prostriedkov a činností s tým súvisejúcich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR -poskytovanie ďalších služieb zahr.osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb -účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní vo výrobnej a obchodnej činnosti -predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo prepracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb pre obchodnú činnosť v tuzemsku - výkon správy investičných fondov - nákup a predaj nehnuteľností a cenných papierov - spracovanie ekonomických expertíz a hodnotenie stavu odvetví a oborov a jednotlivých podnikov, privatizačné projekty - spracovanie podnikateľských plánov pod- nikov.
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Chrudoš Šárka - člen Fanfulíkova 1134/12 Praha 8 Česká republika
   Jan D. Turčan 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko
   27.07.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Figmik - generálny riaditeľ Hraničiarska 3 Bratislava
   Ing. Dušan Peteráš - predseda predstavenstva Vrútocká 6 Bratislava
   26.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Petráš - člen Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. František Hrubý Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika
   Ing. Tomáš Reichl - člen Španielova 1285 Praha 6 Česká republika
   18.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Gustáv Thomas , CSc. Hlboká cesta 3 Bratislava
   Ing. František Hrubý Ruzyňská 583 Praha 6 Česká republika
   Jan D. Turčan 86 A Route de Florissant 1206 Ženeva Švajčiarsko
   17.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlastimil Kratochvíl - člen Topočianska 19 Bratislava
   Ing. Karel Pobuda - člen Matuškova 795 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jaroslav Říha - predseda predstavenstva Nad lúkami 6 Praha 3 Česká republika
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   KOOSPOL BRATISLAVA, a.s. - v jazyku slovens- kom
   Nové sidlo:
   Hlavné námestie Bratislava 813 37
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť v súlade s povolením FMZO v rozsahu: -vývoz vecí podľa prílohy č. 1,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia -dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariad.vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR -sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene organizácie a na účet čs.osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí, s výnimkou vecí uvedených v cit. nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb. -obstaranie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi doprav.prostriedkov a činností s tým súvisejúcich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR -poskytovanie ďalších služieb zahr.osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb -účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní vo výrobnej a obchodnej činnosti -predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo prepracovanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb pre obchodnú činnosť v tuzemsku - výkon správy investičných fondov - nákup a predaj nehnuteľností a cenných papierov - spracovanie ekonomických expertíz a hodnotenie stavu odvetví a oborov a jednotlivých podnikov, privatizačné projekty - spracovanie podnikateľských plánov pod- nikov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Jaďuď - člen Kadnárova 57 Bratislava
   Ing. František Jahoda Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Vlastimil Kratochvíl - člen Topočianska 19 Bratislava
   Ing. Dušan Petráš - člen Vrútocká 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Šuba - člen Gercenova 7 Bratislava
   Ing. Karel Pobuda - člen Matuškova 795 Praha 4 Česká republika
   Ing. Tomáš Reichl - člen Španielova 1285 Praha 6 Česká republika
   Ing. Jaroslav Říha - predseda predstavenstva Nad lúkami 6 Praha 3 Česká republika
   Ing. Chrudoš Šárka - člen Fanfulíkova 1134/12 Praha 8 Česká republika