Vytvoriť faktúru

H O R A S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H O R A S
IČO 00686590
DIČ 2020899738
IČ DPH SK2020899738
Dátum vzniku 06 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H O R A S
Šaštínska 29
84104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -18 455 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265424123
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 998,396
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 998,396
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 753,988
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 746,863
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,752,384
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,966
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,539
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,353
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,455
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,774,350
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,774,350
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,040,179
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 733,211
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 138
C. Služby (účtová skupina 51) 1,468
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 168
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 777
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,807
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,606
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 14,688
M. Nákladové úroky (562) 14,606
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,688
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,495
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,455
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015