Vytvoriť faktúru

A A A akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A A A akciová
IČO 00686603
DIČ 2020296839
IČ DPH SK2020296839
Dátum vzniku 13 Júla 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo A A A akciová
Alstrova 219
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 306 €
Zisk -40 992 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245529548
Mobile phone(s) 0948122616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,029,084
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,029,084
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,611
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 122,849
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,650
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,652
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,522
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,151,933
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 326,699
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 327,858
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,992
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 825,234
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 413,516
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 411,718
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 458
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 161
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,008
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 407,091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,306
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 94,306
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 134,147
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,483
C. Služby (účtová skupina 51) 30,468
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,216
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,777
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 73,133
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,070
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39,841
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,355
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 198
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 198
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -189
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -40,030
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -40,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00686603 DIČ: 2020296839 IČ DPH: SK2020296839
 • Sídlo: A A A akciová, Alstrova 219, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Pavol Arnold p r e d s e d a Popolná 36 Bratislava 831 06 10.03.2004
  Norbert Siegl člen Bottova 7 Nitra 949 01 16.01.2014
  Ing. Peter Arnold podpredseda Valmala 15 Alvaschein 7451 Švajčiarska konfederácia 16.01.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Alstrova 219 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   služby požičovní
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Norbert Siegl - člen Bottova 7 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 16.01.2014
   Ing. Peter Arnold - podpredseda Valmala 15 Alvaschein 7451 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 16.01.2014
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Nobelova 28 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Alena Arnoldová - podpredseda Popolná 36 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Arnold - člen Zuby 15 Svätý Jur 900 21
   27.07.2005Nové sidlo:
   Nobelova 28 Bratislava 831 02
   26.07.2005Zrušené sidlo:
   Drotárska cesta 16 Bratislava 811 02
   10.03.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Pavol Arnold - p r e d s e d a Popolná 36 Bratislava 831 06
   MUDr. Alena Arnoldová - podpredseda Popolná 36 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Arnold - člen Zuby 15 Svätý Jur 900 21
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Arnold - podpredseda Suvorovova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   RNDr. Pavol Arnold - p o d p r e d s e d a Bezručova 9 Bratislava
   Michal Michálek - p r e d s e d a Šancova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   04.07.1994Nové predmety činnosti:
   výroba drevených hračiek a iných výrobkov z dreva
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Arnold - podpredseda Suvorovova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   03.07.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodá činnosť (materiálny a nemateriálny tovar rôzneho druhu na vlastný a cudzí účet)
   výrobná činnosť
   poskytovanie služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Arnold - p o d p r e d s e d a Dolní námestí 30 Olomouc Česká republika
   26.10.1992Nové sidlo:
   Drotárska cesta 16 Bratislava 811 02
   25.10.1992Zrušené sidlo:
   Malinovského 6 Bratislava
   13.07.1990Nové obchodné meno:
   A A A akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Malinovského 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodá činnosť (materiálny a nemateriálny tovar rôzneho druhu na vlastný a cudzí účet)
   výrobná činnosť
   poskytovanie služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Pavol Arnold - p o d p r e d s e d a Bezručova 9 Bratislava
   Michal Michálek - p r e d s e d a Šancova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 31.03.2003
   Jozef Arnold - p o d p r e d s e d a Dolní námestí 30 Olomouc Česká republika