Vytvoriť faktúru

N-ESCOOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N-ESCOOP
IČO 00686794
DIČ 2020332347
IČ DPH SK2020332347
Dátum vzniku 14 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N-ESCOOP
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 270 €
Zisk -1 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421908755844, +421905263106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 860,208
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,300
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 841,834
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 512,617
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 512,617
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 248,890
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,276
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,276
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,614
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) -43
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ -43
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 80,370
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -2,018
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,074
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 179
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,895
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 860,208
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,451
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,705
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,705
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 763
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 763
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -36,079
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,867
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,946
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 789,912
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 316
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 789,471
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 92,983
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 92,983
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 695,609
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 879
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 125
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -155
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,270
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,270
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,270
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,182
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,144
D. Služby (účtová skupina 51) 14,253
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 529
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,088
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,873
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 959
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00686794 DIČ: 2020332347 IČ DPH: SK2020332347
 • Sídlo: N-ESCOOP, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Augusta 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Kajan Družstevná 3 Bratislava 831 03 25.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kajan 6 639 € (100%) Družstevná 3 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2009Nové obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   10.02.2009Zrušené obchodné meno:
   ESCOOP, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 05
   24.07.2007Noví spoločníci:
   Jozef Kajan Družstevná 3 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kajan Družstevná 3 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 25.06.2007
   23.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.2000
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava Vznik funkcie: 13.03.2000
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   24.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   23.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melišek Smolnícka 6 Bratislava
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melišek Smolnícka 6 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melišek Haburská 11 Bratislava
   04.03.1995Nové sidlo:
   Telocvičná 11 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť-sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a pradaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
   reklamná a propagačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Stanislav Melišek Haburská 11 Bratislava
   03.03.1995Nové obchodné meno:
   ESCOOP, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 33 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 33 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   komplexné poradenské a konzultačné služby individuálnym podnikateľom a organizáciam súvisiace s prípravou, založením a vedením podniku, agentúrne, marketingové a propagačné služby
   plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov, strojov, zariadení a ich komponentov,
   školiaca, konzultačná a expetrízna činnosť v oblasti hydrológie, meteorológie a životného prostredia
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Lackovič Vážska 9 Bratislava
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.03.1995Zrušené obchodné meno:
   P O R C O S , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Kuklovská 51 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Borušovičová Kuklovská 51 Bratislava
   14.08.1990Nové obchodné meno:
   P O R C O S , spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kuklovská 51 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komplexné poradenské a konzultačné služby individuálnym podnikateľom a organizáciam súvisiace s prípravou, založením a vedením podniku, agentúrne, marketingové a propagačné služby
   plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov, strojov, zariadení a ich komponentov,
   školiaca, konzultačná a expetrízna činnosť v oblasti hydrológie, meteorológie a životného prostredia
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Borušovičová Kuklovská 51 Bratislava
   RNDr. Dušan Podhorský , DrSc. Kuklovská 53 Bratislava
   Ing. Jozef Škandera Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia