Vytvoriť faktúru

N-ESCOOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno N-ESCOOP
Stav Zrušená
IČO 00686794
DIČ 2020332347
IČ DPH SK2020332347
Dátum vzniku 14 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N-ESCOOP
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 478 €
Zisk 4 153 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421908755844, +421905263106
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 779,367
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,300
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 760,228
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 512,617
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 512,617
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 245,717
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,812
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,812
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,894
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 474
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,420
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,839
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 179
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 779,367
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,604
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,705
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,705
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 763
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 763
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,017
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,867
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,884
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,153
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 705,074
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 316
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 709,635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 784
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 707,805
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,046
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -4,877
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -311
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -311
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,478
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,478
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,478
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,436
D. Služby (účtová skupina 51) 13,843
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 233
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,067
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,899
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,199
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,324
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,321
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,214
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,113
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,153
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
 • IČO:00686794 DIČ: 2020332347 IČ DPH: SK2020332347
 • Sídlo: N-ESCOOP, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Augusta 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2017Zrušené obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   11.02.2009Nové obchodné meno:
   N-ESCOOP, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   14.08.1990Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným