Vytvoriť faktúru

NOREM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOREM
IČO 00686808
DIČ 2020293638
IČ DPH SK2020293638
Dátum vzniku 22 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOREM
Bezručova 8
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 465 994 €
Zisk 9 373 €
Kontaktné informácie
Email norem.trade@zoznam.sk
Webová stránka http://www.norem.sk
Phone(s) +421252923376, +421252961608, +421252961437
Mobile phone(s) +421907737711, +421905194296, +421905652260
Fax(es) 0252961437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 337,822
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,486
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,486
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,669
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,121
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,696
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,745
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,640
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 121
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,519
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 52,622
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 52,622
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,622
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,836
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,536
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,536
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,647
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 334
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 182,313
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,591
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,826
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 765
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 337,822
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,714
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 10,001
2. Ostatné fondy (427, 42X) 10,001
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 214,083
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 214,083
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,373
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,108
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,886
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 24,860
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,026
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,699
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,759
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,759
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,683
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,487
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,770
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,523
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 466,863
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 465,994
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 336,978
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,723
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,793
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450,965
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 225,080
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,571
D. Služby (účtová skupina 51) 98,313
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 90,874
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,584
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,060
4. Sociálne náklady (527, 528) 230
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,006
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,342
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,342
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 527
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,252
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,029
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,737
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 869
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 869
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 869
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,416
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,886
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,886
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,530
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,482
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,109
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00686808 DIČ: 2020293638 IČ DPH: SK2020293638
 • Sídlo: NOREM, Bezručova 8, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Vérffy riaditeľ Podháj 57 Bratislava 26.01.1999
  Eva Vérffyová Podháj 57 Bratislava 841 03 12.04.2011
  Ing. Michal Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03 12.04.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Vérffyová 8 298 € (50%) Podháj 57 Bratislava 841 03
  Ing. Michal Vérffy 8 298 € (50%) Podháj 57 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2011Noví spoločníci:
   Eva Vérffyová Podháj 57 Bratislava 841 03
   Ing. Michal Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Vérffyová Podháj 57 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2011
   Ing. Michal Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.04.2011
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vérffy Podháj 57 Bratislava 841 03
   04.02.2003Zrušeny spoločníci:
   NOREM - TRADE, s.r.o. Podháj 57 Bratislava
   26.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vérffy - riaditeľ Podháj 57 Bratislava
   25.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Verffy - riaditeľ Podháj 57 Bratislava
   04.06.1998Nové sidlo:
   Bezručova 8 Bratislava 811 09
   03.06.1998Zrušené sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 812 53
   12.05.1994Noví spoločníci:
   NOREM - TRADE, s.r.o. Podháj 57 Bratislava
   11.05.1994Zrušeny spoločníci:
   REMPO TRADING š.p. Lazaretská 25 Bratislava
   26.01.1994Noví spoločníci:
   REMPO TRADING š.p. Lazaretská 25 Bratislava
   25.01.1994Zrušeny spoločníci:
   REMPO š.p. Lazaretská 25 Bratislava
   REMPO TRADING š.p. Lazaretská 25 Bratislava
   13.07.1993Nové obchodné meno:
   NOREM spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 812 53
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie komisionálneho tovaru
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   REMPO š.p. Lazaretská 25 Bratislava
   REMPO TRADING š.p. Lazaretská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Verffy - riaditeľ Podháj 57 Bratislava
   12.07.1993Zrušené obchodné meno:
   NOREM spol. s.r.o. NOREM KFT ( v jazyku maďarskom )
   Zrušené sidlo:
   Bezručova 8 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   A/-Uskutočňovanie poradenskej činnosti
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne-viazaných dodávok
   uskutočňovanie agentúrnej činnosti
   účasť na výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úpravu alebo iné spracovanie predávaného tovaru, ako i poskytovanie služieb súvisiacich s predajom.
   B/-Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 19.11.1990, č.j. 13/8368/133/90, Registr. č.:108004342 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležistosti menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie výkonov v oblasti výstavníctva, organizovania seminárov a sympózii, úprav alebo iných spracovaní materiálov.
   4.Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a ich prípadný spätný vývoz.
   5.Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   Spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cielu spoločnosti, k získavaniu nehnuľností, k zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní.
   Zrušeny spoločníci:
   REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p. Duklianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1992Noví spoločníci:
   REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p. Duklianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1992Zrušeny spoločníci:
   NOVEX a.s. pre zahraničný obchod Konyves Kálman krt. 76 Budapest Maďarská republika
   REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p. Duklianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1990Nové obchodné meno:
   NOREM spol. s.r.o. NOREM KFT ( v jazyku maďarskom )
   Nové sidlo:
   Bezručova 8 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   A/-Uskutočňovanie poradenskej činnosti
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne-viazaných dodávok
   uskutočňovanie agentúrnej činnosti
   účasť na výrobnom, obchodnom alebo inom podnikaní
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úpravu alebo iné spracovanie predávaného tovaru, ako i poskytovanie služieb súvisiacich s predajom.
   B/-Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 19.11.1990, č.j. 13/8368/133/90, Registr. č.:108004342 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1.Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležistosti menom organizácie na účet čs. osôb.
   2.Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, vykonávaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode l rozsahu povolenia.
   3.Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v súlade s predmetom činnosti organizácie výkonov v oblasti výstavníctva, organizovania seminárov a sympózii, úprav alebo iných spracovaní materiálov.
   4.Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a ich prípadný spätný vývoz.
   5.Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďalšej činnosti, k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično obchodnej činnosti, pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   Spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cielu spoločnosti, k získavaniu nehnuľností, k zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní.
   Noví spoločníci:
   NOVEX a.s. pre zahraničný obchod Konyves Kálman krt. 76 Budapest Maďarská republika
   REMPO, veľkoobchod s priemyselným tovarom š.p. Duklianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia