Vytvoriť faktúru

AD REAL INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AD REAL INVEST
IČO 00687219
DIČ 2020327870
IČ DPH SK2020327870
Dátum vzniku 12 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AD REAL INVEST
Pod Strážami 13/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 242 783 €
Zisk 2 801 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220743444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,295,561
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 704,855
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 704,855
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 294,452
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 295,954
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 101,669
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,780
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 588,231
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 572,561
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 552,568
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 552,568
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,993
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,670
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,513
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,475
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,475
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,295,561
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 748,505
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 710,351
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 710,351
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,584
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,584
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,935
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,935
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,834
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 406,537
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -382,703
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,801
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 545,909
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,084
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,084
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 514,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,836
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,836
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 475,178
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,169
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,046
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,742
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,660
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,612
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,612
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,582
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,147
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 226,772
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 242,783
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 226,772
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,511
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,715
D. Služby (účtová skupina 51) 103,320
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,164
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,488
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,287
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,615
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,519
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,519
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,291
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -470
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,890
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,261
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,737
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,363
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,363
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,363
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 340
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 143
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 143
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 196
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,762
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00687219 DIČ: 2020327870 IČ DPH: SK2020327870
 • Sídlo: AD REAL INVEST, Pod Strážami 13/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06 27.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Alena Nováková 710 351 € (100%) Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   27.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   08.11.2011Nové sidlo:
   Pod Strážami 13/A Bratislava 831 01
   07.11.2011Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   04.06.2008Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 811 06
   03.06.2008Zrušené sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   20.02.2007Nové sidlo:
   Hodžovo nám. 2 Bratislava 816 25
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   04.07.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovného poradcu
   13.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ďuriš Potočná 27 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   12.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   17.03.2005Nové obchodné meno:
   AD REAL INVEST, s.r.o.
   16.03.2005Zrušené obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   27.08.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   26.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   22.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Královič Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   21.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   25.05.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   24.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   12.05.2003Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Na Slavíne 10 Bratislava 811 06
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava Vznik funkcie: 02.10.2002
   11.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.03.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vodoinštalatérstvo
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   maloobchod a veľkoobchod so stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti výroby, služieb a obchodu
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   JUDr. Alena Nováková Karpatské nám. 4 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Mlynské luhy 17 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. František Čepček Martinčekova 26 Bratislava
   JUDr. Alena Kulichová Kartpatské nám. 4 Bratislava
   Ing. Jozef Novák Jasovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.09.1990Nové obchodné meno:
   JOPA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Muškátova 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť stavebným materiálom, stavebnými potrebami a stavebnou technikou
   2/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť potravinárskym tovarom
   3/ Stravovacie a občerstvovacie služby
   4/ Poradenská činnosť v oblasti výstavby úžitkových stavieb
   5/ Poskytovanie služieb v oblasti ivnestičnej výstavby
   6/ Vykonávanie cestnej prepravy v rozsahu predmetu činnosti
   7/ Výroba a predaj drevovýrobkov a kovovýrobkov
   8/ Predaj záhradkárskych potrieb a malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Dáša Čepčeková Rozvodná 11 Bratislava
   Jozef Palovčík Muškátova 6 Bratislava
   Hana Škrovanová Warynského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia