Vytvoriť faktúru

KOMPASS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMPASS Slovakia
IČO 00687774
DIČ 2020318905
IČ DPH SK2020318905
Dátum vzniku 19 Septembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KOMPASS Slovakia
Františkánske nám. 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 506 €
Zisk 6 964 €
Kontaktné informácie
Email mpass@kompass.sk
Phone(s) 0254650352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,209
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,147
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,449
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 613
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,209
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,597
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 87,632
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 87,632
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,882
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -83,881
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,964
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,612
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,412
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,924
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,149
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,339
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,506
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,506
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,386
C. Služby (účtová skupina 51) 7,807
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,579
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,120
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,699
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 196
M. Nákladové úroky (562) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -196
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,924
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00687774 DIČ: 2020318905 IČ DPH: SK2020318905
 • Sídlo: KOMPASS Slovakia, Františkánske nám. 7, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Samira Zadmard Lindenweg 1 Wilhering 4073 Rakúska republika 27.03.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Samira Zadmard Lindenweg 1 Wilhering 4073 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.03.2015
   11.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Žilčayová - predseda Tupolevova 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   10.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Žilčayová - predseda Tupolevova 16 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 16.04.2009
   09.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Herczeg - predseda Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   RNDr. Katarína Vlčková - člen a riaditeľ Pečnianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   16.06.2006Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Katarína Vlčková - člen a riaditeľ Pečnianska 33 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2006
   15.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Jenča - člen a riaditeľ Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 17.11.2005
   24.11.2005Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Jenča - člen a riaditeľ Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 17.11.2005
   23.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vít Biksadský Partizánska 27 Svätý Jur
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   RNDr. Ján Jenča - člen Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 05.05.2004
   Ing. Ján Labát Gorazdova 355 Bratislava 811 04
   12.06.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Jenča - člen Palárikova 12 Prešov 080 05 Vznik funkcie: 05.05.2004
   11.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Priečinský - riaditeľ Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.09.2003
   22.09.2003Nové sidlo:
   Františkánske nám. 7 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský Partizánska 27 Svätý Jur
   Mgr. Juraj Priečinský - riaditeľ Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.09.2003
   21.09.2003Zrušené sidlo:
   Panská 19 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - riaditeľ Partizánska 27 Svätý Jur Skončenie funkcie: 05.09.2003
   M.Hopf Lautengartenstrasse 12 Basel 4010 Švajčiarsko Skončenie funkcie: 05.09.2003
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   M. E. Neuenschwandner - člen Neuhaustrasse 4 Zürrich 8044 SRN
   23.01.1998Nové obchodné meno:
   KOMPASS Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Panská 19 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch automatizované spracovanie dát
   vydavateľská činnosť vo všetkých médiách
   prevádzkovanie on-line systémov s informáciami a reklamou
   poskytovanie a predaj informácií
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - riaditeľ Partizánska 27 Svätý Jur Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Ing. František Bruckmayer Plickova 5 Bratislava 831 06
   Jozef Herczeg - predseda Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Ing. Ján Labát Gorazdova 355 Bratislava 811 04
   22.01.1998Zrušené obchodné meno:
   KOMPASS CZECHO-SLOVAKIA, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 3 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch v ČSFR. o ich výrobkoch, službách a ďaľších predmetoch ich obchodnej činnosti.
   2/ Predaj v predchádzajúcom odseku uvedených informácií na rôznych médiách /katalógy, diskety, pásky i pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky/ vrátane know - how
   3/ Poradenské, sprostredkovateľské, prekladateľské činnosti spojené s vecným obsahom činností v odsekoch 1 a 2
   4/ Reklamné a propagčné činnosti súvisiace so získanými a predávanými informáciami ako i vlastnou činnosťou akciovej spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - člen Partizánska 27 Svätý Jur 900 21
   Ing. Marián Tkáč , CSc - člen Hraničiarov 18 Bratislava
   Jozef Herczeg - predseda: Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   12.11.1992Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - člen Partizánska 27 Svätý Jur 900 21
   Jozef Herczeg - predseda: Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   11.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - predseda Partizánska 27 Jur pri Bratislave
   Jozsef Herczeg - člen Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   19.09.1990Nové obchodné meno:
   KOMPASS CZECHO-SLOVAKIA, a. s.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ Zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch v ČSFR. o ich výrobkoch, službách a ďaľších predmetoch ich obchodnej činnosti.
   2/ Predaj v predchádzajúcom odseku uvedených informácií na rôznych médiách /katalógy, diskety, pásky i pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky/ vrátane know - how
   3/ Poradenské, sprostredkovateľské, prekladateľské činnosti spojené s vecným obsahom činností v odsekoch 1 a 2
   4/ Reklamné a propagčné činnosti súvisiace so získanými a predávanými informáciami ako i vlastnou činnosťou akciovej spoločnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vít Biksadský - predseda Partizánska 27 Jur pri Bratislave
   Ing. Marián Tkáč , CSc - člen Hraničiarov 18 Bratislava
   Jozsef Herczeg - člen Rebgasse 45 Arlesheim 4144 Švajčiarsko
   M. E. Neuenschwandner - člen Neuhaustrasse 4 Zürrich 8044 SRN
   M.Hopf Lautengartenstrasse 12 Basel 4010 Švajčiarsko Skončenie funkcie: 05.09.2003