Vytvoriť faktúru

C G S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C G S
IČO 00698202
DIČ 2020298203
IČ DPH SK2020298203
Dátum vzniku 26 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C G S
Sasinkova 14
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 243 924 €
Zisk 27 719 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905457387, +421905712353, +421905530373, +421917601587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 146,477
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,798
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,798
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,025
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,814
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,959
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,139
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 107
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 107
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,033
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,033
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,033
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 119,999
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 119,968
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,540
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,540
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 146,477
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,484
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,159
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,159
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,719
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,993
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,205
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,205
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,788
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,875
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,875
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,929
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,366
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 243,929
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 243,924
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,410
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 229,514
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 213,795
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,439
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,816
D. Služby (účtová skupina 51) 47,846
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 137,972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,574
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,332
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,066
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,958
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,746
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,746
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,129
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 175,823
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,415
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,415
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,719
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00698202 DIČ: 2020298203 IČ DPH: SK2020298203
 • Sídlo: C G S, Sasinkova 14, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné 25.05.1993
  Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava 25.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Antonín Cibulka 6 639 € (50%) 152 Blatné
  Ing. Ľubomír Guláš 6 639 € (50%) Tupolevova 22 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.1995Nové sidlo:
   Sasinkova 14 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava
   26.04.1995Zrušené sidlo:
   Sasinkova 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tulevova 22 Bratislava
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tupolevova 22 Bratislava
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   technické zabezpečenie geodetických a kartografických prác
   tvorba a inštalácia programového vybavenia a technických prostriedkov spracovania a poskytovania informácií
   spracovanie informácií
   sprostredkovanie vykonávania geodetických a kartografických prác
   obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.1990Nové obchodné meno:
   C G S spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické zabezpečenie geodetických a kartografických prác
   tvorba a inštalácia programového vybavenia a technických prostriedkov spracovania a poskytovania informácií
   spracovanie informácií
   sprostredkovanie vykonávania geodetických a kartografických prác
   obchodná činnosť, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   RNDr. Antonín Cibulka 152 Blatné
   Ing. Ľubomír Guláš Tulevova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia