Vytvoriť faktúru

DAD - TEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAD - TEL
IČO 00698881
DIČ 2020315968
IČ DPH SK2020315968
Dátum vzniku 08 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAD - TEL
Pavlovova 10
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 564 €
Zisk 5 110 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244883422
Fax(es) 0244883422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,934
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,312
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,777
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,777
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,260
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,260
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,260
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,275
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,202
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,622
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,622
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,848
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,108
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,108
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 26,028
2. Ostatné fondy (427, 42X) 26,028
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,370
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,110
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,086
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 756
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,330
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,453
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,431
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,284
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 86,382
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 86,564
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 86,382
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,938
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,287
D. Služby (účtová skupina 51) 17,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 51,378
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,848
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,322
4. Sociálne náklady (527, 528) 208
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 434
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,604
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 59,860
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 557
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,070
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00698881 DIČ: 2020315968 IČ DPH: SK2020315968
 • Sídlo: DAD - TEL, Pavlovova 10, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava 15.07.1998
  Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava 15.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Derčalík 2 490 € (35.7%) Mraziarenská 1 Bratislava
  Juraj Ďurďovič 2 490 € (35.7%) Pavlovova 10 Bratislava
  Božena Ďurďovičová 996 € (14.3%) Pavlovova 10 Bratislava
  Beata Derčalíková 996 € (14.3%) Mraziarenská 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.11.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti (predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava), v zmysle Licencie na prevádzkovanie technickej služby vydanej KR PZ Bratislava
   15.11.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   15.07.1998Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby
   Noví spoločníci:
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   14.07.1998Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   20.06.1996Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   sprostredkovateľská činnosť
   19.06.1996Zrušené sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   DAD - TEL, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Mraziarenská 1 Bratislava
   23.02.1994Zrušené obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   16.10.1992Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   nákup a predaj rozličného tovaru
   elektorinštalatérstvo
   montáž a oprava telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Beata Derčalíková Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Derčalík Mraziarenská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   15.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1990Nové obchodné meno:
   Derčalík & Ďurďovič spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pavlovova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Projektovanie, dodávky, montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie Tesla Liberec a oznamovacie zariadenia do 1000 V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu dodávateľským spôsobom.
   nákup, predaj a sprostredkovanie zariadenia a materiálu potrebného k našej činnosti, s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpsov
   Noví spoločníci:
   Juraj Derčalík Čiližská 1 Bratislava
   Juraj Ďurďovič Pavlovova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia