Vytvoriť faktúru

VALLIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VALLIS
IČO 00698954
DIČ 2021393979
Dátum vzniku 09 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VALLIS
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 860 €
Zisk 4 307 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,886
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,493
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,493
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,493
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,393
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,393
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,343
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,886
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,149
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,095
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,873
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,968
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,307
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,035
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,035
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,555
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,860
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,860
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,860
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1
D. Služby (účtová skupina 51) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,859
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,859
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,787
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,307
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00698954 DIČ: 2021393979
 • Sídlo: VALLIS, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava 19.07.1999
  Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava 19.07.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Kudlička 6 640 € (50%) Mierová 62 Bratislava
  Ján Takáč 6 640 € (50%) Hlboká 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava
   Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Kudlička Mierová 62 Bratislava
   Ján Takáč Hlboká 9 Bratislava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   factoring a forfaiting /realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti/
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   VALLIS, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a výroba reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   nákup a predaj motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Jánoška Americká 5 Bratislava
   Ľubomír Kudlička Ventúrska 267/5 Bratislava
   Igor Smolen Šalviova 30 Bratislava
   Ján Takáč Ambroseho 1 Bratislava
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   TAMAGO, spoločnosť s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hruškova 54 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba reklamy, reklamná činnosť výrobkov a služieb pre právnické a fyzické osoby.
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Gombár Nejedlého 5 Bratislava
   Jozef Malenovský Okružná 28 Bratislava
   Ján Takáč Klimkovičová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.1990Nové obchodné meno:
   TAMAGO, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Hruškova 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba reklamy, reklamná činnosť výrobkov a služieb pre právnické a fyzické osoby.
   Noví spoločníci:
   Róbert Gombár Nejedlého 5 Bratislava
   Jozef Malenovský Okružná 28 Bratislava
   Ján Takáč Klimkovičová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia